KS. JÓZEF GÓRKA (1937-2020)

Urodził się 10 października 1937 r. w Kaninie koło Limanowej, jako syn Jana i Zofii z domu Kotlarz. W roku 1955 złożył egzamin dojrzałości, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 29 czerwca 1961 r. w Tarnowie. Jako wikariusz … Dowiedz się więcej

KS. ROJEK JÓZEF (1888-1954)

Proboszcz w parafii od 21 V 1929 do 1954. Syn Jana i Marii z d. Gancarz. Brat ks. Marcina. Urodził się 11 II 1888 w Słopnicach Królewskich. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, gimnazjum (z maturą w 1911) w Nowym Sączu. Teologię studiował święcenia kapłańskie przyjął 29 VI 1916 w Tarnowie z rąk bpa L. Wałęgi. … Dowiedz się więcej

KS. BORATYŃSKI ADOLF (1903-1967)

Administartor parafii od 8 IV 1929 do 15 XI 1929. Syn Franciszka i Józefy z d. Morąg. Urodził się 21 Xl 1903 w Ryglicach. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, II gimnazjum w Tarnowie (matura w 1922). Tutaj też studiował teologię i w 1926 przyjął święcenia: diakonatu 29 V, prezbiteratu 29 VI — z rąk … Dowiedz się więcej

KS. WIELIŃSKI (WALUSZAK) MICHAŁ (1866-1948)

Administrator w parafii od 12 X 1906, proboszcz od 21 VI 1906 do 20 X 1928. Syn Stanisława Waluszaka Anastazji z d. Jachura. Urodził się 24 III 1866 w Trzęsówce. Ukończył gimnazjum św. Jacka w Krakowie. Teologię studiował w Tarnowie i tu 21 VI 1892 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa I. Łobosa. Od 21 … Dowiedz się więcej

KS. MĄCZKA FRANCISZEK (1859-1931)

Administrator w Porębie Spytkowskiej od 3 X 1889, proboszcz od 27 XII 1889 do 1906. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Syn Michała i Elżbiety z d. Grela. Urodził się 14 Xl 1859 w Uściu Solnym. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, gimnazjum w Bochni i Krakowie. Teologię studiował w Tarnowie i tu 22 VII 1882 przyjął … Dowiedz się więcej

KS. ROSNER JÓZEF (1832-1911)

Proboszcz w parafii od 22 III 1871 do 5 X 1889. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Syn Stanisława i Katarzyny z d. Finger. Urodził się 22 V 1832 W Wilamowicach. Szkołę podstawową ukończył w miejscowości rodzinnej. Wychowywał się później w Tarnowie u swego krewnego, ks. J. Miki, i tutaj ukończył gimnazjum. Tutaj też studiował teologię I … Dowiedz się więcej

KS. SŁOWIŃSKI ALEKSANDER (1816-1870)

Proboszcz w parafii  od 2 VIII 1851 do 30 XI 1870. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Syn Wawrzyńca i Marianny Gąsiorowskiej. Urodził się 23 I 1816 w Ciężkowicach. Teologię studiował w Tarnowie i tu w 1840 przyjął święcenia: subdiakonatu 27 VIII, diakonatu 29 VIII i prezbiteratu 2 IX – z rąk bpa F. Zachariasiewicza. Od 1840 … Dowiedz się więcej

KS. TARCHAŁA JÓZEF JOACHIM (1806-1881)

Proboszcz w parafii od 1849 do 1850. ??? Syn Szymona, rolnika, i Katarzyny z d. Krupa. Urodził się 19 III 1806 w Siedlcu (par. Łęg Tarnowski). Szkołę trywialną ukończył w Radłowie. Filozofię studiował w Przemyślu jako stypendysta funduszu religijnego, teologię we Lwowie I Tarnowie. Tutaj też 13 VII 1834 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa … Dowiedz się więcej

KS. KITRYS JAN (1816-1901)

Proboszcz w parafii od 29 XII 1848 do 26 IX 1849. Syn Antoniego, szewca, i Agaty Gołębiowskiej. Urodził się 14 XI 1816 w Ropczycach. Początkowe klasy szkoły podstawowej ukończył w parafii rodzinnej, dalsze klasy i gimnazjum – w Rzeszowie. Filozofię studiował we Lwowie, teologię we Lwowie i Tarnowie. Tutaj w 1840 przyjął święcenia: subdiakonatu 27 … Dowiedz się więcej