KS. TOPOLSKI ALEKSANDER (1918-1975)

Proboszcz w parafii od 9 III 1954 do IX 1974.

Syn Jana i Heleny z d. Stec. Urodził się 24 XII 1918 w Jadownikach Podgórnych. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, gimnazjum w Brzesku. Teologię studiował w Tarnowie i tu 9 VIII 1942 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa E. Komara.
Od 13 VIII 1942 pracował jako wikary w Przyszowej, od 30 IV 1945 w Ropie, od 24 VII 1948 w Moszczenicy, od 9 IX 1949 w Piwnicznej, od 28 VIII 1950 W Łączkach Kucharskich. Od 30 VII 1953 administrował w Małej, 9 III 1954 został instalowany na probostwo w Porębie Spytkowskiej. We wrześniu 1975 zwolniony z probostwa początkowo rezydował u krewnych w Jadownikach Podgórnych, a w listopadzie 1979 zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Tarnowie. Zmarł 8 VIII 1980. Pochowany w Jadownikach Podgórnych.