KS. WIELIŃSKI (WALUSZAK) MICHAŁ (1866-1948)

Administrator w parafii od 12 X 1906, proboszcz od 21 VI 1906 do 20 X 1928.

Syn Stanisława Waluszaka Anastazji z d. Jachura. Urodził się 24 III 1866 w Trzęsówce. Ukończył gimnazjum św. Jacka w Krakowie. Teologię studiował w Tarnowie i tu 21 VI 1892 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa I. Łobosa.
Od 21 VI 1892 pracował jako wikary w Siedlcach, 1 VIII 1894 w Radomyślu Wielkim, 27 VI 1895 w Czchowie, 28 IV 1896 w Wielopolu Skrzyńskim, 10 IX 1896 w Brzesku, gdzie wspomagał w pracy chorego proboszcza, ks. S. Dylskiego, a po jego śmierci został administratorem. Uczył także religii w szkole powszechnej. Uczył również więźniów przy sądzie powiatowym. Założył W Brzesku czytelnię Towarzystwa Oświaty Ludowej (TOL). 12 X 1906 został skierowany na administratora w Porębie Spytkowskiej, 21 VI 1906 został tu proboszczem. Tu również założył czytelnię TOL i Kółko Rolnicze. 20 X 1928 przeniósł się na probostwo w Uszwi.
W 1910 był wizytatorem szkół ludowych, w 1916 dziekanem dekanatu brze skiego
11 I 1926 został radcą Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Zmarł 16 XI 1948. Pochowany w Uszwi. Odznaczony EC 15 I 1912 I RM 22 I  1926.