KS. ROSNER JÓZEF (1832-1911)

Proboszcz w parafii od 22 III 1871 do 5 X 1889.
Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Syn Stanisława i Katarzyny z d. Finger. Urodził się 22 V 1832 W Wilamowicach. Szkołę podstawową ukończył w miejscowości rodzinnej. Wychowywał się później w Tarnowie u swego krewnego, ks. J. Miki, i tutaj ukończył gimnazjum. Tutaj też studiował teologię I 20 VIII 1857 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa J.A. Pukalskiego.
W 1857 został skierowany na wikariat w Szczepanowie, od I V 1863 był kapelanem lokalnym w Chronowie, 10 VIII 1863 objął tu probostwo. Równocześnie od 23 III do 16 VI 1870 administrował w Gosprzydowej. 22 III 1871 został instytuowany na probostwo w Porębie Spytkowskiej, 5 X 1889 przeniósł się na probostwo w Wojniczu. Dbał o katechizację, zwalczał pijaństwo, starał się o odpowiedni wystrój kościoła. Odznaczał się „nieskazitelnym charakterem”, „pamięć miał wyborną”. Cenił go arcybiskup J. Bilczewski i odwiedzał go na plebani.
Od 13 III 1871. był notariuszem dekanatu brzeskiego, 8 V 1878 został dziekanem tego dekanatu, 25 Xl 1891 dziekanem dekanatu wojnickiego. Zmarł 25 IX 1911. Pochowany w Wojniczu.
Odznaczony EC 21 III 1873 i RM 24 XII 1881.