KS. ROJEK JÓZEF (1888-1954)

Proboszcz w parafii od 21 V 1929 do 1954.

Syn Jana i Marii z d. Gancarz. Brat ks. Marcina. Urodził się 11 II 1888 w Słopnicach Królewskich. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, gimnazjum (z maturą w 1911) w Nowym Sączu. Teologię studiował święcenia kapłańskie przyjął 29 VI 1916 w Tarnowie z rąk bpa L. Wałęgi.

Od 1 VIII 1916 pracował jako wikary w Łącku, od 26 IV 1918 administrował w Tylmanowej, 20 VII 1919 objął wikariat w Mikluszowicach, 25 X 1921 w Radłowie, 21 VII 1925 został administratorem w Starej Jastrząbce, 12 I 1926 wikarym w Siedliskach Bogusz, 21 V 1929 proboszczem w Porębie Spytkowskiej. Przeżył z parafianami ciężki okres okupacji. Pod koniec życia z powodu choroby zrezygnował z probostwa i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Tarnowie. Zmarł 21 II 1954. Pochowany na cmentarzu w Porębie Spytkowskiej.odznaczony EC i RM.