Sakrament małżeństwa – Informacje dodatkowe

POUCZENIE DLA NARZECZONYCH

PIERWSZE SPOTKANIE ma na celu zapoznanie narzeczonych z tym jakie dokumenty należy zgromadzić i przynieść na drugie spotkanie by dokonać spisania protokołu przedmałżeńskiego i przeprowadzić odpowiednią rozmowę. Na drugie spotkanie należy przynieść:

1. Zaświadczenie z Urzędu Stanu cywilnego stwierdzające brak okoliczności … to zaświadczenie jest ważne tylko 6 miesięcy to jest 180 dni termin jego ważności upływa w dniu na nim zapisanym. Dlatego należy wziąć to pod uwagę pobierając zaświadczenie z urzędu i ustalając termin ślubu.

2. Świadectwo chrztu z parafii gdzie obył się chrzest narzeczonego i narzeczonej oraz świadectwo bierzmowania. Świadectwo jest ważne tylko 3 miesiące. Gdy chrzest był w parafii gdzie są załatwiane formalności przedślubne to takiego aktu nie pobiera się.

3. Dowody osobiste: narzeczonego i narzeczonej.

4. Świadectwa Kursu Przedmałżeńskiego narzeczonego i narzeczonej.

5. Jeśli narzeczeni nie pochodzą z parafii w której chcą dokonać spisania protokołu przedmałżeńskiego wymagana jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania przynajmniej jednego z narzeczonych.

DRUGIE SPOTKANIE narzeczeni
1. przynoszą w/w dokumenty i w obecności ks. Proboszcza lub innego kapłana podpisują protokół przedślubny.
2. zostają poinformowani o zapowiedziach przedślubnych
3. otrzymują kartkę zapowiedziami w parafii drugiej strony
4. otrzymują skierowanie do poradni rodzinnej i na dzień skupienia
5. otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnej
6. zostają poinformowani, że na następne spotkanie na tydzień przed ślubem należy przynieś, kartkę z zapowiedzi jeśli była dana,  informację o świadkach ślubu – muszą to być osoby pełnoletnie.

TRZECIE SPOTKANIE narzeczeni:
1. przynoszą zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi
2. skierowanie o wizycie w poradni i na dniu skupienia
3. podają nazwiska i miejsce zamieszkania świadków ślubu
4. zostają poinformowani o  powiadomieniu o ślubie organisty i złożeniu mu stosownej ofiary
5. zostają poinformowani o  powiadomieniu o ślubie kościelnego i złożeniu mu stosownej ofiary
6. rozmowa na temat udekorowania kościoła.

Czas załatwienia formalności przedślubnych

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.

Zapowiedzi

Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Dokumenty raz jeszcze:

1. metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
2. świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
3. świadectwo z katechezy (z ostatniej klasy szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz ze szkoły średniej)
4. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
5. Dowód osobisty
6. Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe  dostarczają zaświadczenie sporządzone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

Po zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem (lub wcześniej jeśli przemawiają za tym słuszne okoliczności) do kancelarii parafialnej ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego, danie na zapowiedzi. Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (Na początku spowiedzi powiedzieć iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna).
Następnie kandydaci zgłaszają się około tygodnia przed terminem ślubu w celu ewentualnego uzupełnienia zaległej dokumentacji, omówienia liturgii sakramentu małżeństwa, wpisania świadków ślubu. Przed samym ślubem należy odbyć następną spowiedź w celu godnego przyjęcia sakramentu małżeństwa (Na początku spowiedzi powiedzieć iż jest to druga spowiedź przedślubna).

Świadek ślubu

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrania na świadków wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani i obdarzeni tak ogromnym zaufaniem.

DLA PORZĄDKU PODAJĘ WAŻNE INFORMACJE CO DO OPRAWY LITURGICZNEJ SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA.

ARTYKUŁY POLECANE ODNOŚNIE ŚPIEWUW KOŚCIELE A PRZEDE WSZYSTKIM NA ŚLUBACH W KOŚCIELE

https://diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/8720-muzyka-koscielna-czyli-co-dozwolone-na-slubie-film-synajtv

https://musicamsacram.pl/documents/download/instr2017

https://www.m.pch24.pl/episkopat-wydal-instrukcje-o-muzyce-koscielnej–koniec-poblazliwosci-dla-hallelujah-ze-shreka,55401,i.html

https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,32259,tych-instrumentow-nie-mozna-wykorzystywac-w-czasie-mszy-swietej.html

http://www.katedra.mkw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=17

https://ako.diecezja.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115:muzyka-w-czasie-liturgii-sakramentu-maestwa&catid=16:dobor-pieni&Itemid=47

https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/1137-muzyka-w-czasie-liturgii-sakramentu-malzenstwa

http://www.muzyka.dtar.pl/index.php?page=prawo

http://spiewniksiedleckiego.pl/?page_id=2707

http://ksieza.archwwa.pl/aktualnosci/zarzadzenie/  ZWŁASZCZA ANEKS 1 I ANEKS 2

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/instrukcja_muzyka_14102017.html

Poradnia w Brzesku przy parafii św. Jakuba czynna:
Przyjmuje narzeczonych:
I spotkanie – czwartek od 17.00
II spotkanie – 1, 3 i 5 poniedziałek miesiąca od 17.00
III spotkanie – 2 i 4 poniedziałek miesiąca od 17.00
Porady indywidualne:
poniedziałek i czwartek od 18.30
Dni skupienia dla narzeczonych – w II niedzielę miesiąca w Kościele Ducha Św. w Brzesku 11.30

GODZINY URZĘDOWANIA
CZWARTEK, SOBOTA  –  7.15 –  7.45
ŚRODA    18.45 – 19.30 (17.45 – 18.30)*
PIĄTEK     18.45 – 19.30 (17.45 – 18.30)* – SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

NIEDZIELE I ŚWIĘTA KANCELARIA NIECZYNNA
W SPRAWCH PILNYCH PROSZĘ DZWONIĆ NA NR 14 6867777 lub 607 777 748
* PORA ZIMOWA