Parafianie – statystyka

Stan ludności w parafii na dzień 31 grudnia

2012 – 2169 osób

2014 – 2164 osoby

2015 – 2167 osób

2016 – 2164 osoby

2017 – 2160 osób

2018 – 2149 osób

2019 – 2147 osób

2020 – 2136 osób

2021 – 2128 osób