Warto wiedzieć

Intencje powierzone przez Papieża jego światowej sieci modlitwy (Apostolatowi Modlitwy) na rok 2018. W ciągu całego roku każdy kolejny miesiąc poświęcony jest albo intencji ewangelizacyjnej, albo intencji powszechnej.

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Luty
Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
Marzec
Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.
Kwiecień
Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Czerwiec
Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
Lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
Sierpień
Intencja powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
Wrzesień
Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
Październik
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.
Listopad
Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
Grudzień
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.
Watykan, 13 lutego 2017 r.

Papież Franciszek

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

teraz i na wieki wieków Amen.

Nowe sformułowania przykazań kościelnych

i wykładnia dla przykazań I i IV.

(wg pisma Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów)

Nowe sformułowania przykazań kościelnych
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wykładnia niektórych sformułowań przykazań kościelnych

Pierwsze przykazanie:

Świętami nakazanymi poza niedzielą są:
Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII);
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 1);
Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 1);
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII);
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI).

Czwarte przykazanie:

Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw po- maga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.
— Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
— Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.
— Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia.
— Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich miedzy 18. a 60. rokiem życia.
— Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.
— Powstrzymanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie wielkiego postu.

Za zgodność
+ Piotr Libera
Warszawa, dnia 12 marca 2003 r.

(z „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 2003, nr 8, s. 33).

Wykaz świąt (12),
w które obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych w Polsce:

Nowy Rok,

Wielkanoc,
Drugi Dzień Świąt Wielkanocy (Poniedziałek wielkanocny),
Święto Pracy (1 maja),
Święto Konstytucji 3 maja (NMP Królowej Polski),
Pierwszy Dzień Zielonych Świąt (Zesłanie Ducha Świętego),
Boże Ciało,
Wniebowzięcie NMP,
Wszystkich Świętych,
Święto Niepodległości (11 listopada),
Boże Narodzenie,
Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (Św. Szczepana).

Ustawa uchwalona przez Sejm 24 sierpnia 2007 roku weszła w życie z dniem 26 października 2007 r.