KS. JÓZEF GÓRKA (1937-2020)

Urodził się 10 października 1937 r. w Kaninie koło Limanowej, jako syn Jana i Zofii z domu Kotlarz. W roku 1955 złożył egzamin dojrzałości, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 29 czerwca 1961 r. w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Wola Rzędzińska (od 21 sierpnia 1961 r.), Tarnów – Najświętszego Serca Pana Jezusa (od 9 września 1963 r.), Sędziszów Małopolski (od 11 sierpnia 1966 r.), Siedliska Tuchowskie (od 18 czerwca 1969 r.) oraz Złockie (od 08 sierpnia 1972 r.).

W dniu 10 listopada 1975 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Porębie Spytkowskiej. Ponadto sprawował obowiązki notariusza, dekanalnego duszpasterza rodzin, dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców, dekanalnego asystenta Akcji Katolickiej, wizytatora nauki religii oraz dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Brzesko. Urząd proboszcza parafii Poręba Spytkowska pełnił aż do 18 sierpnia 2007 r., a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1979 diecezjalne odznaczenie Expositorium Cananicale, a w roku 1985 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantolefto. W roku 2018 został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Zmarł 29 września 2020 r. Msza św. pogrzebowa odbyła się 1 października w kościele parafialnym w Porębie Spytkowskiej, po której ciało Zmarłego zostało złożone na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Stanisław Salaterski.

Ks. Łukasz Niepsuj