KS. KITRYS JAN (1816-1901)

Proboszcz w parafii od 29 XII 1848 do 26 IX 1849.
Syn Antoniego, szewca, i Agaty Gołębiowskiej. Urodził się 14 XI 1816 w Ropczycach. Początkowe klasy szkoły podstawowej ukończył w parafii rodzinnej, dalsze klasy i gimnazjum – w Rzeszowie. Filozofię studiował we Lwowie, teologię we Lwowie i Tarnowie. Tutaj w 1840 przyjął święcenia: subdiakonatu 27 VIII, diakonatu 29 VIII, prezbiteratu 2 IX – z rąk bpa F. Zachariasiewicza.
Od 1 X 1840 pracował jako wikary w Myślenicach, od 25 VIII 1842 w katedrze, 30 VIII 1845 został seniorem wikarych, 30 VIII instytuowany, a 2 XI 1845 instalowany na probostwo w Dąbrowie Tarnowskiej. Zamieszany w przygotowanie powstania w 1846 ledwie uszedł z życiem. Po tych wypadkach w nocy z 18 na 19 II 1846 został aresztowany i 29 X 1846 pozbawiony probostwa. Trzy tygodnie przebywał w areszcie domowym u oo. bernardynów w Tarnowie. Po czteromiesięcznym więzieniu i rozprawie sądowej we Lwowie został zwolniony i wrócił do Dąbrowy. Wkrótce jednak został usunięty z probostwa i skazany na rekolekcje, które od 17 XI 1846 odprawił u oo. bernardynów w Przeworsku. Po zwolnieniu, dzięki amnestii, 3 II 1848 objął wikariat w Rychwałdzie, 7 VII 1848 w Bochni. 29 XII 1848 został proboszczem w Porębie Spytkowskiej, 26 IX 1849 proboszczem w Przeciszowie, 26 III 1861 objął probostwo w Szczurowej. Tu wybudował obecny kościół i plebanię. Rozwinął nabożeństwa różańcowe i do NSPJ. Był gorliwym duszpasterzem i społecznikiem. W 1885 założył szkołę. Pomagał starszej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia, kierując zdolniejszych do szkół, m.in. do Krakowa. Publikował swoje przemyślenia m.in. na łamach „Przeglądu Lwowskiego”. W Rychwałdzie był wybrany do Rady Narodowej, a później również w Bochni. W 1867 został wybrany do Rady Powiatowej w Brzesku, w 1874 do Rady Szkolnej Okręgowej w Bochni. Od 22 III 1886 pełnił urząd dziekana dekanatu wojnickiego, od 2 XI 1891 dziekana dekanatu radłowskiego. Zmarł 7 I 1901. Spoczywa na cmentarzu w Szczurowej.
Odznaczony EC 19 III 1860 i RM 12 VII 1873. 20 X 1888 otrzymał tytuł honorowego kanonika kapituły tarnowskiej.