KS. MĄCZKA FRANCISZEK (1859-1931)

Administrator w Porębie Spytkowskiej od 3 X 1889, proboszcz od 27 XII 1889 do 1906.

Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Syn Michała i Elżbiety z d. Grela. Urodził się 14 Xl 1859 w Uściu Solnym. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, gimnazjum w Bochni i Krakowie. Teologię studiował w Tarnowie i tu 22 VII 1882 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa J.A. Pukalskiego.
Od 22 VII 1882 pracował jako wikary w Rabce, od 8 X 1885 w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie miał zlecone duszpasterstwo w Radgoszczy. Od 10 VIII 1887 był wikarym w Brzezinach, od 3 X 1889 administrował w Porębie Spytkowskiej, 27 XII 1889 objął tu probostwo i urząd notariusza dekanatu brzeskiego. W 1906 przeniósł się na probostwo w Jastrząbce Starej. Tu przeżył z parafianami pierwszą wojnę światową. W 1924 zrezygnował z tego probostwa. Rezydował w Uściu Solnym, gdzie zmarł 9 VIII 1931.
Odznaczony EC w 1904.