KS. SŁOWIŃSKI ALEKSANDER (1816-1870)

Proboszcz w parafii  od 2 VIII 1851 do 30 XI 1870.
Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Syn Wawrzyńca i Marianny Gąsiorowskiej. Urodził się 23 I 1816 w Ciężkowicach. Teologię studiował w Tarnowie i tu w 1840 przyjął święcenia: subdiakonatu 27 VIII, diakonatu 29 VIII i prezbiteratu 2 IX – z rąk bpa F. Zachariasiewicza.
Od 1840 pracował jako wikary w Kolbuszowej, od 1847 w Zatorze, od 1849 W Oświęcimiu. 2 VIII 1851 objął probostwo w Porębie Spytkowskiej. Pełnił też obowiązki wicedziekana dekanatu brzeskiego. Zmarł 30 XI 1870 w Porębie Spytkowskiej.