Budynki parafialne

KOŚCIÓŁ p.w. ŚW. BARTŁOMIEJA AP.

Zbudowany zapewne w XVI w., istniejący już 1565r. Kilkakrotnie odnawiany i przekształcany, między innymi w 1893r. W tym czasie zapewne obniżone dachy i wzniesienie wieżyczki na sygnaturkę, 1921r. dobudowano kruchty i w 1938 dobudowano nową zakrystię.
Kościół gotycki, o silnie zatartych cechach stylowych, z kamienia i cegły, otynkowany, kryty dachówką. Jednonawowy, z węższym prostokątnym prezbiterium przy którym od pn. stara zakrystia, od pd. nowa, zakończona „trójbocznie; przy nawie od pd. i zach. kruchty. Wnętrze nakryte stropami. Na zewnątrz w narożach kościoła szkarpy, przy prezbiterium wydatne, skośne, prostopadłe. Dachy siodłowe, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią i ostrosłupową iglicą. Drzwi do zakrystii okute, w wejściu do nawy zamek z 1585r..
Na stropie w nawie i prezbiterium polichromia figuralna z XIX w., odnawiano 1965. ( dziś jej już nie ma). Trzy ołtarze barokowo-klasycystyczne XIX W.; w głównym figura NMP Niepokalanie Poczętej i obraz św. Bartłomieja z tegoż czasu; antependium malowane 1685.
Chrzcielnica kamienna, późnorenesansowa 1620.
Szafka ścienna na oleje z kratą gotycką XVI w.
Krucyfiks gotycki 2. poł. XV w.
Kielich gotycko-renesansowy XVI w.
Ornat biały, barokowy XVII w.
Dzwonnica drewniana, wolnostojąca. Zbudowana zapewne XVII w., konstrukcji słupowej, szalowana, o ścianach zwężających się ku górze, z nadwieszoną izbicą; dach namiotowy, gontowy.
Dzwony niewiadomego odlewu.