KS. BORATYŃSKI ADOLF (1903-1967)

Administartor parafii od 8 IV 1929 do 15 XI 1929.

Syn Franciszka i Józefy z d. Morąg. Urodził się 21 Xl 1903 w Ryglicach. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, II gimnazjum w Tarnowie (matura w 1922). Tutaj też studiował teologię i w 1926 przyjął święcenia: diakonatu 29 V, prezbiteratu 29 VI — z rąk bpa L. Wałęgi.
1 VIII 1926 został skierowany na wikariat w Wietrzychowicach, 5 IV 1927 w Lisiej Górze. 4 XII 1928 został tu administratorem, 8 IV 1929 administratorem w Porębie Spytkowskiej, 15 Xł 1929 był wikarym w Siedliskach Bogusz, 22 IV 1933 administratorem w Uściu Solnym, od 30 III 1934 wikarym w Mikluszowicach, gdzie się okazał „w pracy kościelnej, stowarzyszeniowej […] pilny, gorliwy, w stosunku do parafian uprzejmy, w pożyciu z kolegą zgodliwy, w stosunku do proboszcza posłuszny, uprzejmy” (ks. Pawlus, proboszcz w Mikluszowicach). 30 VII 1935 objął probostwo w Stróżach. Zmarł 30 VI 1967 w Stróżach. Pochowany został na tamtejszym cmentarzu.
Odznaczony EC 7 V 1949, później RM.