Zmarł ks. Kazimierz Górka

Zmarł śp. Ks. Kazimierz Górka – były proboszcz parafii Sarnów k. Mielca, rezydent w parafii Okulice

24 maja 2023 roku, w wieku 83 lat życia, w 58 roku kapłaństwa, zmarł śp. Ks. Kazimierz Górka – były proboszcz parafii Sarnów k. Mielca, rezydent w parafii Okulice. Wprowadzenie ciała śp. Zmarłego do kościoła parafialnego w Okulicach w sobotę (27 maja) o godz. 12.30, po czym o godz. 13.30 Msza św. pogrzebowa, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Urodził się 03 marca 1940 roku w Kaninie, jako syn Jana i Zofii z d. Kotlarz. W 1959 roku złożył egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Następnie po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 27 czerwca 1965 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Góra św. Jana (01 września 1965 roku), Sarnów k. Mielca (od 01 września 1968 roku), Nawojowa (od 01 września 1974 roku), Chełm (od 01 września 1978 roku) oraz Poręba Spytkowska (od 01 września 1982 roku).

W dniu 01 września 1981 roku został mianowany na urząd proboszcza parafii Gierczyce, który pełnił do 31 sierpnia 1982 roku. Z dniem 02 października 1982 roku objął urząd proboszcza parafii Sarnów k. Mielca, który pełnił do 31 sierpnia 1993 roku, po czym zamieszkał w charakterze rezydenta najpierw w parafii Poręba Spytkowska, a następnie od roku 1994 w parafii Okulice.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

 

Ks. Łukasz Niepsuj – notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie