GRAJĄ MAJÓWKI 2023

Pieśnią wesela witamy,
o Maryjo, miesiąc Twój;
my Ci z serca cześć składamy,
Ty nam otwórz łaski zdrój.
W tym miesiącu ziemia cała
życiem, wonią, wdziękiem lśni,
wszędzie Twoja dźwięczy chwała,
gdy majowe płyną dni.

Każdego dnia majowego 6.00 rano możemy wsłuchać się w melodie pieśni Maryjnych wykonywane przez Panów: Stanisława Nalepkę, Mariusza Karasia, Piotra Kołodzieja i Bartłomieja Musiała. Przybywają oni do domu Państawa Agaty i Krzysztofa Nowak, aby swoim graniem pobudzić nas do uwielbienia Maryi w tym pięknym Jej miesiącu. Bóg zapłać im za to. Niech Ta, którą każdego dnia wielbią graniem, wyprasza im potrzebne łaski w życiu.

Szczęść Boże!