KS.MATEUSZ WACŁAW FIEDLER (1799 – 1848)

Pochodził z rodziny mieszczańskiej. urodził się 17 IX 1799 w Opawie. Filozofię studiował w Brnie, teologię w Ołomuńcu. święcenia Kapłańskie przyjął w 1824 r. po święceniach pracował jako wikary w Kolbuszowej, w 1826 prosił o przedłużenie tego wikariatu. 27 V 1828 był administratorem w Paleśnicy. W 1831 proboszczem w Porębie Spytkowskiej. Pełnił obowiązki wicedziekana, później dziekana i inspektora szkół dekanatu Brzeskiego. Zmarł 24 VIII 1848 w Porębie Spytkowkiej.