KS. CHRZĄSZCZYŃSKI TOMASZ CYPRIAN (1772-1848)

Proboszcz w parafii od 1804 do 10 X 1824.
Urodził się w 1772. Święcenia kapłańskie przyjął w 1798 jako franciszkanin. Po święceniach pracował w Bobowej. W 1799 prosił o przyjęcie do diecezji tarnowskiej. Przyjęcie uzyskał i został administratorem w Zbyszycach. W 1800 prosił o to probostwo, ale otrzymał probostwo w Wojakowej. Podpisywał się jako „kapelan w Burdak”, czyli przy kaplicy dworskiej. W 1804 był proboszczem w Porębie Spytkowskiej i Okocimiu, notariuszem, później wicedziekanem dekanatu brzeskiego. 10 X 1824 objął probostwo w Nowym Wiśniczu, gdzie zmarł 28 III 1848.