KS. JAN BŁOŃSKI (1731-1804)

Proboszcz od 5 IV 1774 do 18 III 1804.

Błoński Jan Urodził się w 1731r w Bukcicach (?). studiował m.in. w Krośnie, święcenia kapłańskie przyjął ok. 1755 r. prawdopodobnie w Krakowie.
Od 5 IV 1774 był proboszczem w Porębie Sytkowskiej, gdzie zmarł 18 III 1804.