KS. SIEPRAWSKI TOMASZ (1778-1855)

Administrator w parafii od 1824, potem proboszcz do ok. 24 III 1827.
Sekularyzowany dominikanin. Święcenia kapłańskie przyjął w 1803 r. W 1807 był wikarym w Szczurowej, w 1809 w Wietrzychowicach, w 1810 ponownie w Szczurowej, w lutym 1819 został tu administratorem, w 1822 pełnił obowiązki administratora w Uściu Solnym. W 1824 administrował, potem objął probostwo w Porębie Spytkowskiej, przed 21 III 1827 przeniósł się na probostwo w Wietrzychowicach. Zmarł 25 IV 1855r.