Uwaga – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Szczęść Boże!

Czcigodni Adresaci!

Zwracam się z prośbą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych. Bardzo proszę o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych.

Z wyrazami szacunku Ks. dr hab. Robert Kantor – kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie