PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI

Jak powstało Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci?

Wiele dzieci nie zna Ewangelii. Nie mają dostępu do nauki. Dzieci cierpią z powodu głodu, chorób, opuszczenia. Doznają różnego rodzaju przemocy, nawet małe dzieci muszą ciężko pracować.
W XIX wieku misjonarze pracujący w Chinach prosili o pomoc dla opuszczonych i umierających tam dzieci. To wołanie w szczególny sposób poruszyło serce francuskiego biskupa Karola de Forbin Janson’a. Założył on w roku 1843 dzieło Misyjne Dzieci, po przez które dzieci Francji pospieszyły z pomocą dzieciom Chin. Dzieło to zaczęło powstawać również w innych krajach Europy, a także świata. W Polsce istnieje od 1858 roku.

Dzieci należące do PDMD
1. Modlą się za dzieci nie znające Pana Jezusa.
2. Modlą się za misjonarzy, którzy w dalekich krajach głoszą Ewangelię.
3. Ofiarowują w intencji misji swoje cierpienia, smutki, wyrzeczenia i radości.
4. W miarę swoich możliwości wspomagają materialnie dzieci z krajów misyjnych.

W naszej wspólnocie parafialnej do PDMD należy obecnie 52 dzieci.
Spotkania PDMD odbywają się w ramach spotkań DSM.