MŁODZIEŻOWE GRUPY MODLITEWNE

Młodzieżowe grupy modlitewne

„Groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie umacniali ducha”

Bł. Jan Paweł II.

Nasza grupa jest wspólnotą ludzie młodych (młodzież klas gimnazjalnych), pragnących wzbogacać się o nowe doświadczenia, ale przede wszystkim chcących poznawać prawdę istnienia Boga, który łączy nas na każdym spotkaniu.
Przebywanie we wspólnym gronie daje nam ogromną radość. Czas spędzamy na modlitwie, rozważaniu Pisma św., uczestnictwie w liturgicznych nabożeństwach – w ten sposób poznajemy głębię Boga oraz ubogacamy swoją wiarę. Nie może zabraknąć też miejsca na skupienie, np. podczas comiesięcznej Mszy świętej czy też adoracji. W ten sposób chcemy jeszcze lepiej przygotowywać się do bardziej świadomego i owocnego przyjmowania sakramentów św. Każdy może podzielić się swoimi przeżyciami, problemami, z którymi nie potrafi sobie poradzić.
Serdecznie zapraszamy młodych ludzi do włączenia się w krąg modlitwy, który tworzą ludzie młodzi, kierujący się w swoim życiu wartościami chrześcijańskimi.