ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

 

W pierwszym tygodniu listopada można zyskać odpusty zupełne, które można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Aby w ten sposób pomóc duszom czyśćcowym, przede wszystkim trzeba chcieć taki odpust zyskać i wykluczyć jakiekolwiek przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego (czyli obiecać sobie silne dążenie do świętości poprzez walkę z grzechami). Odpusty, jakie można zyskać w najbliższych dniach, są następujące:

  1. jeden odpust w Dzień Zaduszny (czyli od południa 1 listopada aż do północy 2 listopada) za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i Wierzę. Trzeba spełnić także zwyczajne warunki zyskania odpustu;
  2. codziennie od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i tam odmówienie jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych (modlitwa ta może być także myślna). Trzeba również wypełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu.

  Trzy zwyczajne warunki zyskania odpustu to:

  1. spowiedź sakramentalna;
  2. Komunia św. ;
  3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo lub inna modlitwa).

Te trzy warunki mogą być wypełnione na wiele dni przed 1 listopada lub po 8 listopada, choć, jeżeli nie ma przeszkód, to wypada, aby Komunia i modlitwa w intencjach Ojca Świętego były odprawione w dzień nawiedzenia cmentarza lub kościoła (kaplicy).

Codziennie można zatem zyskać tylko jeden odpust zupełny (jedna Komunia św. plus modlitwa w intencjach papieża oraz wykonanie czynu odpustowego ).

Ponadto Kościół udziela odpustu cząstkowego, który można zyskać każdego dnia w ciągu roku (nawet wiele razy dziennie) i ofiarować za dusze w czyśćcu. Czyny pobożne obdarzone takim odpustem to:

  1. nawiedzenie cmentarza i tam modlitwa za zmarłych;
  2. pobożne odmówienie zatwierdzonych modlitw za zmarłych, a są to Jutrznia lub Nieszpory z brewiarzowego Oficjum za zmarłych oraz dwie krótkie modlitwy Wieczny odpoczynek i Dobry Jezu.

Do zyskania odpustu cząstkowego nie jest wymagana Komunia św. ani spowiedź sakramentalna, ani modlitwa w intencjach Ojca Świętego wystarczy wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca. Dlatego warto zachęcać wiernych do odwiedzania cmentarza i do modlitwy za zmarłych przez cały rok oraz przy okazji listopadowej modlitwy różańcowej za zmarłych uczyć prawnie zatwierdzonych formuł modlitwy za zmarłych:

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju.

oraz

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci.

Gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen.