Odpust Porcjunkuli

ODPUST PORCJUNKULI

 

Od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia można zyskać tzw. odpust Porcjunkuli. Można go zyskać tylko jeden raz w roku i ofiarować za siebie albo za zmarłych na sposób wstawiennictwa. Jest to odpust zupełny udzielony za pobożne nawiedzenie jakiegokolwiek kościoła i odmówienie w tym czasie Ojcze nasz i Wierzę (por. WO nad. 33 § 1 nr 5).

Do tych dwóch modlitw, które łączą się z nawiedzeniem kościoła i razem stanowią tzw. czyn odpustowy, należy dodać pozostałe warunki, konieczne do zyskania odpustu.

Podstawowym jest dyspozycja wewnętrzna, czyli wykluczenie jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego i wzbudzenie intencji zyskania odpustu.

Pozostałe trzy warunki to:

  1. spowiedź sakramentalna,
  2. Komunia św.,
  3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo (lub inna modlitwa).

Te trzy warunki mogą być wypełnione na wiele dni przed lub po 2 sierpnia, choć wypada, aby Komunia i modlitwa w intencjach Ojca Świętego były odprawione w dzień zyskiwania odpustu (por. normy dotyczące odpustów n.19-20).

Przy odmawianiu modlitw wystarczy również ją odmówić na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny ją odmawia głośno. W przypadku głuchoniemych, wystarczy, że razem z innymi, modlącymi się w tym samym miejscu, kierują do Boga swój umysł i pobożne uczucia; albo odmówią myślnie lub tekst modlitwy będą przebiegali tylko oczami.

(Biskup ordynariusz, dla pożytku duchowego wiernych, może wyznaczyć ten odpust na inny dzień w roku. Dlatego tam, gdzie parafia uzyskała przeniesienie tego odpustu na inny dzień (związany np. z drugorzędnym patronem parafii) nie należy ogłaszać wiernym odpustu Porcjunkuli na dzień 2 sierpnia.)