MODLITWA WIGILIJNA – BOŻE NARODZENIE 2018

MODLITWA WIGILIJNA – BOŻE NARODZENIE 2018

Z Ewangelii według św. Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”. Łk 2,1-14

Modlitwa powszechna

Zjednoczeni przy wigilijnym stole pomódlmy się teraz za innych i za siebie nawzajem.

* Panie Boże, udziel naszej rodzinie oraz przyjaciołom i znajomym daru miłości, zgody i pokoju. Niech świętowanie pamiątki narodzenia Twojego Syna napełni nas radością i nadzieją. Ciebie prosimy …

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

* Panie Boże, pociesz i umocnij Dobrą Nowiną ogłoszoną w noc Bożego Narodzenia ludzi opuszczonych, samotnych, chorych, ubogich. Ciebie prosimy …

* Panie Boże, umocnij prześladowanych i zabijanych za wiarę chrześcijan, otocz swoją opieką Asię Bibi i jej rodzinę oraz wszystkich Twoich wyznawców żyjących w Pakistanie. Ciebie prosimy …

* Panie Boże, obdarz życiem wiecznym naszych bliskich zmarłych [można wymienić imiona]. Ciebie prosimy …

* Panie Boże, który gromadzisz nas dziś wokół małego Jezusa, spraw, by w naszym domu zagościły pokój, radość i nadzieja, które On przynosi na świat. Ciebie prosimy …

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych pokornych modlitw, które zanosimy do Ciebie przez Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz …

Modlitwa błogosławieństwa opłatków

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy zabłysło światło Twojego Syna. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi za chwilę się połamiemy na znak naszej wzajemnej miłości i przebaczenia. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie wychwalali Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwa przed posiłkiem

Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten uroczysty posiłek i tych, którzy go przygotowali. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.