4 Niedziela Adwentu Rok C 2018

 1. Niedziela – czwarta niedziela adwentu.
 2. Poniedziałek – Wigilia Bożego Narodzenia, Roraty dla wszystkich o 6.30 rano.
  O 8.00 rano wybieramy się do chorych, do których zwyczajnie nie jeździmy na pierwsze piątki lub z którymi jesteśmy już umówieni. Bardzo prosimy jeszcze dziś zgłosić chorych i tych, którzy chcieliby się wyspowiadać i przyjąć Komunię św. z okazji Bożego Narodzenia. Wieczorem w Wigilię nie ma Mszy św. bo gromadzimy się w domu przy stole wigilijnym. Przeżyjmy Wigilię w atmosferze religijnej, czytając opis Narodzenia Pańskiego, polecając Bogu w modlitwie sprawy nam bliskie. Niech prowadzący modlitwę  pobłogosławi opłatki, a łamiąc się nimi składajmy sobie życzenia pełne dobroci, wiary i miłości Bożej. Po modlitwie przed posiłkiem zasiądźmy do wieczerzy. Zachęcamy, by zachować zwyczaj powstrzymania się w tym dniu od pokarmów mięsnych. Po wieczerzy śpiewajmy kolędy, wypocznijmy by wybrać się o północy na Pasterkę. Kto nie ma jeszcze opłatków, może je zabrać z kościoła, są jeszcze pod chórem.    
 3. Wtorek – Uroczystość Bożego Narodzenia. O północy Pasterka, składka na pasterce na Fundusz Obrony Życia.
 4. Środa – Św. Szczepana, pierwszego męczennika, msze jak w każdą niedzielę. Składka w tym dniu na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. Po sumie poświęcenie owsa.
 5. Czwartek – św. Jana Ewangelisty, po mszy porannej poświęcenie wina.
 6. Piątek –
 7. Sobota –
 8. Niedziela – święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa – u nas w diecezji dzień jubileuszy małżeńskich.  
 9. Na stronie internetowej są życzenia świąteczne dla Członków naszego Parafialnego Zespołu Synodalnego. Proszę się z nimi zapoznać.
 10. Na czas świąteczny zostały zawieszone prace przy malowaniu naszej świątyni. Zapewne dostrzegamy, że nie są to prace łatwe ani takie, które można by szybko wykonać. Przykładowo prace przy jednym glifie okiennym trwają ponad trzy tygodnie i angażują nawet trzy osoby równocześnie. Na chwilę obecną glify okienne w nawie głównej są ukończone. Czekamy na zatwierdzenie wykończeń zewnętrznych pod parapetami okien. Była już komisja w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatorskim, przyjęła propozycje wykonane na podstawie odkrywek, ale ostatecznie musi przyjść pisemna decyzja, jak wykonać malowidło pod oknami. Odkryte malowidło na ścianie południowej jest jeszcze nie skończone, podobnie i na łuku tęczowym. Tu widać szkic motywu roślinnego wykonany już pędzlem i w niewielkiej ilości podmalowany. Trzeba jeszcze położyć kolory roślinności i tło, oraz połączyć tę odkrytą część malowidła z pozostałymi nie pokrytymi malarstwem ozdobnym częściami ścian za ołtarzami bocznymi. Ściany kościoła w przedsionkach pod chórem i od strony południowej oraz w nawie głównej, gdy chodzi o malowanie to są zasadniczo skończone, podobnie i ściany w prezbiterium. Tu jednak potrwają jeszcze prace przy glifach okiennych. Wszystkie te prace będą wykonywane po nowym roku. Dodatkowo będziemy musieli ponieść koszty malowanie sufitu pod chórem gdyż to nie obejmuje obecny program konserwatorski bo jest to część nowa, budowana inną technologią. Osobnym programem będą objęte prace przy renowacji obrazów Trójcy Świętej, Ostatniej Wieczerzy i inne obiekty wyposażenia świątyni jak krzyż czy obraz św. Bartłomieja. Mamy też rachunki za wykonane prace. Wcześniejsze rachunki za materiały i prace tynkarskie opiewały na kwotę 45 tyś. złotych i to było wypłacone w sierpniu i wrześniu. Obecny rachunek, który wczoraj wieczór otrzymałem, wynosi 50 tyś. zł. I na zapłatę tego rachunku mam pieniądze dzięki waszej ofiarności. Radni parafialni odwiedzając was zebrali w tym roku 100 270 zł. Tak więc 5 270 zł przechodzi na dalszy ciąg prac w nowym roku.  Wiadomo, że trzeba było zapłacić za położenie deskowania wzdłuż gzymsów na suficie co kosztowało 3 410 zł oraz za ogrzewanie. Grzane było już od października, żeby ściany utrzymać w odpowiedniej suchości oraz zapewnić pracownikom odpowiednią temperaturę do pracy. Rachunek za dwa miesiące ogrzewania – wydaje mi się że jest niewielki – 1592 zł.   
 11. Zachęta do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego podwójny numer w cenie 8 zł. Dużo ciekawych treści… podobnie i Niedziela ale tu cena 10 zł.

MODLITWA WIGILIJNA – BOŻE NARODZENIE 2018

Z Ewangelii według św. Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”. Łk 2,1-14

Modlitwa powszechna

Zjednoczeni przy wigilijnym stole pomódlmy się teraz za innych i za siebie nawzajem.

* Panie Boże, udziel naszej rodzinie oraz przyjaciołom i znajomym daru miłości, zgody i pokoju. Niech świętowanie pamiątki narodzenia Twojego Syna napełni nas radością i nadzieją. Ciebie prosimy …

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

* Panie Boże, pociesz i umocnij Dobrą Nowiną ogłoszoną w noc Bożego Narodzenia ludzi opuszczonych, samotnych, chorych, ubogich. Ciebie prosimy …

* Panie Boże, umocnij prześladowanych i zabijanych za wiarę chrześcijan, otocz swoją opieką Asię Bibi i jej rodzinę oraz wszystkich Twoich wyznawców żyjących w Pakistanie. Ciebie prosimy …

* Panie Boże, obdarz życiem wiecznym naszych bliskich zmarłych [można wymienić imiona]. Ciebie prosimy …

* Panie Boże, który gromadzisz nas dziś wokół małego Jezusa, spraw, by w naszym domu zagościły pokój, radość i nadzieja, które On przynosi na świat. Ciebie prosimy …

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych pokornych modlitw, które zanosimy do Ciebie przez Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz …

Modlitwa błogosławieństwa opłatków

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy zabłysło światło Twojego Syna. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi za chwilę się połamiemy na znak naszej wzajemnej miłości i przebaczenia. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie wychwalali Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

Modlitwa przed posiłkiem

Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten uroczysty posiłek i tych, którzy go przygotowali. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.