33 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B 2018

 1. Komunikat Biskupa Tarnowskiego – patrz niżej
 2. Apel do kierowców i pieszych.
 3. Niedziela – Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, Światowy Dzień Ubogich, Święto Patronalne Ruchu Czystych Serc.
 4. Poniedziałek –
 5. Wtorek – św. Rafała Kalinowskiego, prezb., Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego.
 6. Środa – Ofiarowanie NMP, o 16.30 wypominki listopadowe i różaniec
 7. Czwartek – św. Cecylii, dziew. i męcz.
 8. Piątek – o 16.30 wypominki listopadowe i różaniec.
 9. Sobota – św. Andrzeja Dung-Lac, prezb., i Towarzyszy, o 16.30 wypominki listopadowe i różaniec. W sobotę podczas mszy św. o godz. 17.00 do grupy ministrantów zostanie przyjęty nowy kandydat, natomiast pozostali ministranci otrzymają stopień Ministranta Światła. Zapraszamy wszystkich ministrantów wraz ze swoimi bliskimi.
 10. Niedziela – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, zakończenie roku liturgicznego, patronalne święto LSO Diecezji Tarnowskiej oraz Akcji Katolickiej, Niedziela Synodalna.
 11. Kurs przedmałżeński – patrz niżej
 12. Prezes Klubu Sportowego w Porębie Spytkowskiej zaprasza wszystkich zawodników, członków klubu, sympatyków oraz osób chętnych którym nie jest obojętny dalszy los klubu na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się w najbliższą niedziele tj. 25 listopada W BUDYNKU Domu Ludowego: w pierwszym terminie o godz: 15.00 a w drugim terminie o godz: 15.15
 13. Zachęta do czytania prasy katolickiej, Gościa Niedzielnego i Niedzieli.

Komunikat Biskupa Tarnowskiego na temat posługi dziekana w dekanacie

Drodzy diecezjanie!

Czas V Synodu Diecezji Tarnowskiej jest okazją nie tylko do wyznaczania nowych dróg dla Kościoła tarnowskiego, lecz również do odnawiania rozwiązań, które są owocem wielowiekowych doświadczeń w zarządzaniu i kierowaniu posługą w Kościele. Jednym z nich jest posługa dziekana w dekanacie.

Dekret Soboru Watykańskiego II o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele przypomina, że “bliższymi współpracownikami biskupa są również kapłani, którym powierza on misję duszpasterską lub dzieła apostolstwa o charakterze ponadparafialnym” (Christus Dominus, n. 29). Jednym z tych współpracowników jest kapłan pełniący urząd dziekana. Dzieli on z biskupem diecezjalnym współodpowiedzialność za duchowe i pastoralne dobro powierzonego sobie zespołu parafii zwanego “dekanatem”. Obejmuje on od kilku do kilkunastu parafii, które ściśle ze sobą współpracują. Nasza diecezja jest obecnie podzielona na 43 dekanaty. Na czele każdego z nich stoi kapłan pełniący urząd dziekana, na który został mianowany przez biskupa diecezjalnego.

Obowiązkiem dziekana jest ożywianie i koordynowanie pracy duszpasterskiej w dekanacie, troska o zachowanie dyscypliny przez duchownych i sumienne wykonywanie powierzonych im zadań, troska o należyte funkcjonowanie życia liturgicznego, o sprawne zarządzanie majątkiem kościelnym i o poprawne prowadzenie kancelarii parafialnych (por. KPK kan. 555 §1 n. 1; IV SDT stat. 365 § 1).

Drodzy diecezjanie!

Jeśli więc w parafiach dekanatu pojawiają się różnego rodzaju problemy duszpasterskie, administracyjne lub personalne, to w ich rozwiązywaniu potrzebna jest pewna gradacja. Pierwszą instancją, do której należy się odnieść w takich sytuacjach, jest właśnie urząd dziekana, a potem dopiero kuria diecezjalna, zaś w konieczności biskup. W tym kontekście pragnę również przypomnieć, że wszelkie skargi kierowane do którejkolwiek z tych instancji w formie listów, nabierają toku urzędowego jedynie, gdy są opatrzone podpisem i adresem nadawcy.

Ponadto na terenie dekanatu to dziekan reprezentuje biskupa diecezjalnego podczas różnego rodzaju rocznic, poświęceń, błogosławieństw czy okolicznościowych nabożeństw. Posługa biskupów jest wskazana w uzasadnionych sytuacjach. Wiele z tych zadań może być spełnianych przez Księdza Dziekana lub innych kapłanów pełniących różne urzędy w Kościele tarnowskim.

Należy również pamiętać, że biskup nie podejmie posługi na terenie parafii bez uzgodnienia tego wydarzenia z księdzem proboszczem. Dlatego też wierni świeccy, którzy pragną zaprosić biskupa na organizowaną przez nich uroczystość, powinni tę kwestię omówić najpierw z proboszczem, a następnie wraz z nim przedstawić tę sprawę dziekanowi. Jeśli wspólnie uznają, że obecność biskupa jest uzasadniona, to swoje zaproszenie powinni przedstawić w kurii diecezjalnej.

Zatem rozwiązywanie i podejmowanie wszelkich spraw rodzących się na polu życia danego dekanatu, należy rozpoczynać od osoby dziekana.

Kierowani wspólną troską o jak najlepszy kształt życia naszej diecezji, a w niej poszczególnych dekanatów i tworzących je parafii, zawierzamy posługę księży dziekanów Bożej Opatrzności oraz macierzyńskiemu wstawiennictwu Bogarodzicy Maryi i wszystkich patronów diecezji tarnowskiej.

Wszystkim diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 13 listopada 2018 r.