LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA – LEKTORZY

Liturgiczna Służba Ołtarza

Patronem liturgicznej Służby Ołtarza jest Św. Dominik Savio.
Żył w latach 1842-1857. Urodził się w pobliżu Turynu we wiosce Riva di Chieri – 2 kwietnia 1842 roku. Rodzicami jego byli: Karol Savio – rzemieślnik i Brygida Gajato – wiejska krawcowa. Chrzest święty dziecka odbył się tego samego dnia. Dnia 8 kwietnia 1849 roku w samą Wielkanoc przyjął pierwszą komunię św. Ze strony księdza proboszcza był to akt wielkiej odwagi, gdyż w owych czasach panowało jeszcze przekonanie, że do sakramentów świętych pokuty i ołtarza należy dopuszczać w wieku znacznie późniejszym. O dojrzałości tegoż dziecka świadczą postanowienia, jakie z okazji tej uroczystości w swojej książeczce do nabożeństwa napisał:
1. będę często spowiadał się i komunikował, ilekroć mi na to zezwoli mój spowiednik
2. będę święcił dzień święty
3. moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja
4. raczej umrę aniżeli zgrzeszę
Dominik już jako mały chłopiec usługiwał do Mszy świętej. Bywało nieraz, że nie mając zegara, przychodził wcześnie do kościoła. Wtedy klęczał przed drzwiami i modlił się. Dominik był prawdziwym aniołem  – pomagając św. Janowi Bosko w prowadzeniu oratorium dla chłopców .
Był bardzo wesołym chłopcem. Bawił się z kolegami w czasie przerwy, lecz w pewnym momencie przerywał na krótką chwilę grę i prowadził chłopców do kościółka. Pana Jezusa często nawiedzał w Najświętszym Sakramencie. Jego nauczycielem był św. Jan Bosco. Późną jesienią roku 1856 Dominik zaczął chorować. Stwierdzono  chorobę płuc. Kiedy Dominik żegnał św. Jana i kolegów ze łzami w oczach powiedział : „Ja, już tu nie wrócę” – tak też się stało.  Dnia 9 marca 1857 roku, zaopatrzony Sakramentami świętymi, kiedy ojciec czytał mu modlitwy o dobrą śmierć, chłopiec zawołał: „Do widzenia, ojcze! Do widzenia! O, jakie piękne rzeczy widzę!” i zmarł. W 1933 papież Pius XI nazwał go „małym świętym” i „gigantem ducha”. W 1950 papież Pius XII ogłosił go błogosławionym, a w 1954 zaliczył Go do grona świętych.
Jego święto obchodzimy 9 marca. Jest On opiekunem Służby Liturgicznej.

Lektorzy

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma Świętego z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej,  może też jako kantor wykonać psalm między czytaniami. Lektor ma własną funkcję w czasie sprawowania Eucharystii i powinien ją spełniać osobiście, choćby byli obecni duchowni.

Do funkcji lektora można wybierać nie tylko tych, którzy posiadają odpowiednie możliwości głosowe, dykcję  i swobodę występowania przed większą grupą ludzi, ale przede wszystkim:
-prowadzą właściwy styl chrześcijańskiego życia,
-prowadzą systematyczne życie sakramentalne,
-są zaangażowani w sprawy parafii i rodziny,

Strój lektora przypomina mu o jego powołaniu i naśladowaniu, pod względem myślenia i działania, samego Chrystusa. Podstawowym strojem lektora jest alba lub inny, wyróżniający strój, zgodnie ze zwyczajem miejscowym. Przez strój lektor wyróżnia się spośród pozostałych ministrantów przy ołtarzu. Strój ma przypominać o godności dziecka Bożego, zachęcać do naśladowania innych, staje się wyrazem upodobnienia do Chrystusa.
Obecnie w naszej wspólnocie parafialnej posługę lektora wypełnia 28 chłopców, którzy po odpowiednim przygotowaniu, zostali pobłogosławieni przez Biskupa, a w ten sposób przeznaczeni do wykonywania tych świętych czynności.