DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA

Dziewczęca Służba Maryjna

„O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję, ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej.
Amen”.

Obowiązki dziecka Maryi
-Wiernie wypełniać „Pięć Zadań”.
-Przychodzić na każde spotkanie grupy.
-Codziennie odmawiać przy rannym pacierzu modlitwę „O pani Moja …”

Pięć Zadań Dziecka Maryi
-Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
-Będę starać się, aby w mojej grupie maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
-Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
-Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
-Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.

W naszej wspólnocie obecnie do DSM należy 35 osobowa grupa dziewcząt.
Spotkania DSM w każdy piątek (z wyjątkiem pierwszego piątku) o godz. 16.30 (15.30 pora zimowa)