4 Niedziela Postu

 1. Oświadczenie Przewodniczącego KEP – patrz niżej.
 2. Niedziela – czwarta niedziela Wielkiego Postu, składka na tacę na Seminarium Duchowne w Tarnowie jako jałmużna postna.
 3. Poniedziałek – uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Męski Różaniec
 4. Wtorek –
 5. Środa – Nowenna o 17.00 i msza św., na to nabożeństwo na godz. 17.00 ks. Katecheta zaprasza kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami.
 6. Czwartek –.
 7. Piątek – Dzień Misjonarzy Męczenników (nasza diecezja ma 4 takich męczenników: bł. Zbigniew Strzałkowski, ks. Jan Czuba, kl. Robert Gucwa, s. Czesława Lorek). O godz. 16.00 Droga Krzyżowa dla dzieci, o 17.00 Droga Krzyżowa dla starszych i po niej msza św., o 19.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży.
 8. Sobota – w liturgii Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia – Komunikat Biskupa Tarnowskiego.
 9. Niedziela – piąta niedziela Wielkiego postu, Dzień Modlitw za Więźniów, rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych, składka dla rekolekcjonisty. Program rekolekcji – oddzielna karta.
 10. W Brzesku przy Sanktuarium św. Jakuba Ap. zawiązała się wspólnota MĘSKIEGO RÓŻAŃCA, której patronem jest św. Józef – patron mężczyzn. Oficjalne rozpoczęcie działalności tej grupy modlitewnej będzie miało miejsce 20 marca w Uroczystość św. Józefa na Mszy św. o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy mężczyzn z naszej parafii do dołączenia do tej męskiej grupy modlitewnej w naszym dekanacie i rejonie, która spotyka się w każdą IV sobotę miesiąca na modlitwie różańcowej, Mszy świętej i spotkaniu przy Brzeskiej Farze. Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu i modlitwą
  Łukasz Polniaszek
 11. Dziękuję panom: Włodzimierzowi Bagińskiemu, Tadeuszowi Karasiowi, Tadeuszowi Kukli, Pawłowi Święchowi, Aleksandrowi Tota, Janowi Zgraja za prace przy wycince drzew i za użyczenie ciągników. Bóg zapłać.
 12. Ubezpieczenie kościoła i budynków parafialnych wyniosło 2262,45 zł.
 13. Dziękuję osobom dorosły i młodzieży za prace porządkowe i malarskie wykonane wczoraj w budynku nowej plebanii. Bóg zapłać.
 14. Wczoraj odbył się pogrzeb śp. + Stanisławy Śledź od uczestników pogrzebu będzie 2 msze św.
 15. Caritas w ramach Wielkanocnej Pomocy rozprowadza baranki i paschaliki. Składana ofiara przynajmniej 8 zł za baranka i 8 zł za paschalik.
 16. Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. można przekazać 1,5% podatku na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej. Ulotki znajdują się na stoliku w przedsionku kościoła i na oknie w drugim przedsionku.
 17. Zachęcamy do czytelnictwa: „Gościa Niedzielnego” i „Trwajcie w miłości”.