32 Niedziela zwykła 2022

 1. Niedziela – pierwsza niedziela miesiąca listopada, składka na cele diecezjalne. O 15.30 różaniec z wypominkami listopadowymi.
 2. Poniedziałek – różaniec z wypominkami listopadowymi o 16.30 i msza o godz. 17.00.
 3. Wtorek – w naszej parafii jak co roku 8 listopada, przypada doroczna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się od 13.00 a zakończy nieszporami o 17.00 i mszą św. Pół godziny przed nieszporami, a więc od 16.30 będzie różaniec z wypominkami listopadowymi.
 4. Środa – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, różaniec z wypominkami listopadowymi o 16.30 i msza o godz. 17.00. Ks. Katecheta zaprasza w środę na godzinę 17.00 na spotkanie modlitewne klasę 3 wraz z rodzicami.
 5. Czwartek – św. Leona Wielkiego. Pap. i dok. Kośc.
 6. Piątek – św. Marcina z Tours, bpa, (odpust w Gnojniku), Narodowe Święto Niepodległości, 104 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918, różaniec z wypominkami za poległych w obronie Ojczyzny o 16.30, różaniec ten poprowadzi schola parafialna. Po różańcu msza za Ojczyznę o godz. 17.00. Dekret Biskupa o udzieleniu dyspensy od postu.
 7. Sobota – św. Jozafata, bpa i męcz., różaniec z wypominkami listopadowymi o 16.30 i msza o godz. 17.00.
 8. Niedziela – druga niedziela miesiąca, rano zmiany tajemnic różańcowych, o 11.00 msza dla dzieci, składka na cele parafialne. W tym dniu przypada Światowy Dzień Ubogich, i Dzień solidarności z kościołem Prześladowanym, i będzie też zbiórka do puszek na Kościół w potrzebie”.
 9. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: śp. + Emilii Put, od uczestników pogrzebu będzie 6 mszy oraz śp. + Iwony Jędryka (nie było składki).
 10. Są już czytane wypominki roczne od godziny 8.30 w niedzielę. Gdyby były jakieś uwagi co do nieścisłości to proszę zgłosić. Dziękujemy za wszelkie ofiary pieniężne składane z racji wypominek, Bóg zapłać. Oprócz czytanych wypominek każdy z nas odprawi po trzy msze św. za dusze wypominane w naszej parafii. Jedna msza była już we wszystkich świętych kolejne będą ogłaszane.
 11. Zachęcamy do czytelnictwa: Gościa Niedzielnego …