29 Niedziela Zwykła 2020

56 osób

Powiat brzeski znajduje się w „strefie żółtej”. W naszym kościele jednorazowo nie może być więcej niż 1 osoba na 4 m2 a odstęp między wiernymi ma wynosić 1.5 m. Każdy z uczestników kultu (z wyjątkiem księdza celebrującego) jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa.

Na terenie całej diecezji obowiązuje dyspensa Biskupa Tarnowskiego od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Dekret zamieszczony niżej.

 1. Transmisja za pośrednictwem You Tube z naszego kościoła jest:
  1. w niedziele wszystkie msze i różaniec
  2. w dni powszednie o 6.30 i o 17.00 Różaniec i po nim Msza św.
 2. Niedziela – trzecia niedziela miesiąca, Światowy Dzień Misyjny jako patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary i rozpoczęcie tygodnia misyjnego. Składka na misje z przeznaczeniem na fundusz papieski. Także patronalny dzień Służby Zdrowia z okazji wspomnienia w tym dniu Św. Łukasz Ewangelisty.
 3. Poniedziałek –
 4. Wtorek – Św. Jana Kantego
 5. Środa –
 6. Czwartek – Św. Jana Pawła II, pap.
 7. Piątek –  
 8. Sobota –
 9. Niedziela – ostatnia niedziela miesiąca, Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego, Niedziela synodalna. Spotkanie synodalne będzie za tydzień, w piątek 30 października po mszy wieczornej w kościele.
 10. Możemy już składać karki z wypominkami.
 11. Od uczestników pogrzebu śp. + ks. Józefa Górki będzie 38 mszy. 30 z nich to msze św. Gregoriańskie i będą odprawione od 1 do 30 listopada. Pozostałe 8 będzie odprawione zaraz po gregoriance. Wszystkie msze odprawi ks. Stanisław Winiarski (ten który głosił u nas rekolekcje i kazania odpustowe).
 12. Zachęcamy do czytelnictwa Gościa Niedzielnego.
 13. Ofiary na kościół złożyli: Rodzina Solaków. Bóg zapłać!

Tarnów, 16.10.2020.

Nasz znak: OC – 2/54/20

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO

W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia:

 1. Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.
 2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4 m2w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7 m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).
 3. Przypominam, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos. Ten obowiązek dotyczy także członków LSO asystujących przy ołtarzu, osób zbierających składkę, a także kapłanów uczestniczących w większych koncelebrach (np. podczas pogrzebów). Wskazane byłoby również zakładanie maseczki na czas posługi w konfesjonale i udzielania Komunii św., jednak nie ma takiego obowiązku, gdyż osoby sprawujące kult religijny są z niego wyłączone. Przypominam, że osoby przyjmujące interesantów w kancelarii parafialnej oraz posługujące w ramach parafialnych bibliotek, poradni itp. również powinny mieć zasłonięte usta i nos.
 4. Proszę, aby przy wejściach do kościoła umieścić informację dotyczącą ilości osób, które mogą w nim przebywać oraz o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji winny być umieszczone w kancelarii parafialnej oraz przy wejściach do kościoła, przy konfesjonałach, w zakrystii a także na kredencji w prezbiterium (lecz nie na ołtarzu) tak, aby wszyscy udzielający Komunii św. mogli zdezynfekować dłonie przed tym obrzędem.
 6. Choć tradycyjną formą przyjmowania Komunii św. jest Komunia do ust, to jednak nadal należy umożliwiać wiernym przyjmowanie jej na rękę, zapraszając w pierwszej kolejności tych, którzy pragną ją przyjąć w taki sposób, lub – jeśli to możliwe – wyznaczając do tego osobnego szafarza. Proszę, by często podawać wiernym informację na ten temat (np. przed Mszą św. lub bezpośrednio przed obrzędem Komunii), zwłaszcza w niedziele i święta.
 7. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcam do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości, z którą związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.
 8. Bardzo proszę, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i służby sanitarne.
 9. Decyzja dotycząca organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy zostanie podjęta w późniejszym terminie w oparciu o analizę stanu epidemicznego.

 

Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

 

                                                                   † Andrzej Jeż

                                                                 BISKUP TARNOWSKI