2 Niedziela Wielkiego Postu 23

 1. Niedziela – druga niedziela Wielkiego Postu a pierwsza niedziela miesiąca, a więc składka na tacę na cele diecezjalne. Dziś mamy też Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami, dlatego też zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny – wysłuchajmy w związku z tym Komunikat Komisji Episkopatu Polski do Spraw Misji – czytaj niżej.
 2. Po sumie o godz. 12.00 Kalwaryjska Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale o 15.00 i składka na kwiaty, bezpośrednio po Gorzkich Żalach msza św.
 3. Poniedziałek –
 4. Wtorek –
 5. Środa – Nowenna o 17.00 i msza św., na to nabożeństwo na godz. 17.00 ks. Katecheta zaprasza dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św.
 6. Czwartek –.
 7. Piątek – o godz. 16.00 Droga Krzyżowa dla dzieci, o 17.00 Droga Krzyżowa dla starszych i po niej msza św., o 19.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży. Na godzinę 18.00 zapraszam na krótkie spotkanie Radę Ekonomiczną czyli dawną radę parafialną.  
 8. Sobota –.
 9. Niedziela – trzecia niedziela Wielkiego Postu a druga niedziela miesiąca, po mszy porannej zmiany tajemnic różańcowych, o 11.00 msza dla dzieci, składka na tacę na cele parafialne z przeznaczeniem na ubezpieczenie kościoła. Po sumie o godz. 12.00 Kalwaryjska Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale o 15.00 i bezpośrednio po nich msza św.
 10. Zbiórka do puszek na „Pomoc dla Ukrainy” w minioną niedzielę wyniosła 2915,49 zł. Produkty do paczek zostały zakupione, spakowane i wysłane. Za produkty zapłacono 1788,01 zł. (porównanie z ubiegłym rokiem). Dziękuję paniom z Caritasu za spakowanie paczek i Wam za ofiary do puszek. Bóg zapłać. Pozostała kwota 1127,48 zł jest w kasie Parafialnego Oddziału Caritas.
 11. Caritas w ramach Wielkanocnej Pomocy rozprowadza baranki i paschaliki. Składana ofiara przynajmniej 8 zł za baranka i 8 zł za paschalik. Jeśli ktoś bierze i baranka i paschalik to 16 zł.
 12. Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. można przekazać 1,5% podatku na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej. Ulotki znajdują się na stoliku w przedsionku kościoła i na oknie w drugim przedsionku.
 13. Ogłoszenie z Zakładu Kominiarskiego – czyszczenie i sprawdzanie przewodów kominowych w Porębie Spytkowskiej od 6 do 10 marca 2023. 
 14. Zachęcamy do czytelnictwa: „Gościa Niedzielnego” oraz „Trwajcie w miłości” dawny tytuł „Miłujcie się”.

 

Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu „Ad Gentes” – 5 III 2023 r.

 1. Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

Z misjonarzami budujemy Kościół

 

Bracia i siostry!

Troska o dzieło misyjne Kościoła sprawiła, że od 2006 roku druga niedziela Wielkiego Postu w Polsce jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności
z Misjonarzami. Dzień ten jest okazją, by wesprzeć modlitewnie i finansowo 1743 polskich misjonarzy posługujących w 99 krajach świata. Ich dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne i medyczne mogą rozwijać się dzięki naszej modlitwie i jałmużnie.

W tym roku Niedzielę „Ad Gentes” obchodzimy pod hasłem
„Z misjonarzami budujemy Kościół”. Miejmy świadomość, że misjonarze są posłani przez Kościół i jako świadkowie wiary głoszą Ewangelię. Dzięki ich ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wytrwałej pracy wzrastają i umacniają się młode wspólnoty misyjne.

Aby misyjne dzieło Kościoła mogło się rozwijać i przynosić błogosławione owoce, trzeba z naszej strony dojrzałości w wierze, rodzącej nasze misyjne zaangażowania. Dlatego zwracam się do wspólnoty Kościoła na polskiej ziemi, tak duchownych, jak i świeckich, z prośbą o modlitwę i wsparcie misji. „Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6,10).

  Szczególną prośbę o rozbudzenie w sobie ducha misyjnego kieruję do osób chorych, cierpiących i starszych. Z dźwigania waszego krzyża cierpienia
i samotności uczyńcie osobisty dar dla polskich misjonarzy.

Kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego zachęcam, by nadali swemu powołaniu misyjną dynamikę, i uczynili odpowiedzialność za misje drogą wzrastania w świętości osobistej i powierzonych sobie wspólnot.

  Proszę dzieci i młodzież, aby w swoim entuzjazmie młodości
i solidarności ze swoimi rówieśnikami zainteresowali się potrzebami duchowymi i materialnymi i włączyli się w działalność parafialnych lub szkolnych kół misyjnych.

Z uznaniem patrzymy, jak misjonarki misjonarze z oddaniem realizują swoje zadania misyjne. Nierzadko przeżywają trudności z powodu niedostatku, doświadczają obojętności lub odrzucenia. Przygniata ich ogrom ludzkiej nędzy, której nie są w stanie zaradzić. Doświadczają swej bezsilności i niekiedy pokusy, by się poddać. Nagląco potrzebują naszej modlitwy i duchowych ofiar, aby wytrwać w swym powołaniu.

Dołączmy do nich w modlitwach i duchowych ofiarach.

  Wyrazem naszego zaangażowania misyjnego jest jałmużna na rzecz misji. Dzisiaj więc mamy okazję do wsparcia ich naszym darem serca poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji wspiera wysiłki polskich misjonarzy. W roku 2022 dzięki Darczyńcom, szczególnie
z naszych polskich parafii, Dzieło sfinansowało 124 projekty pomocowe na misjach o wartości prawie 140 tys. euro. Pomoc finansową otrzymało 59 sióstr zakonnych, 29 zakonników, 30 księży fideidonistów oraz 5 misjonarzy świeckich.

Dziś, w Dniu Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, gorąco dziękuję za troskę o misyjne dzieło Kościoła, za wszystkie modlitwy i ofiary, za pamięć o polskich misjonarzach. Niech świadomość, że z misjonarzami budujemy Kościół i czynimy dobro w świecie towarzyszy Waszym modlitwom
i wysiłkom.

Zapewniając o wdzięczności za zaangażowanie misyjne wiernych Kościoła w Polsce, wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Jan Piotrowski

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji