2 Niedz. Wielkanocna 2020

  1. Korzystajmy z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.. Dziś na mszy św. nie może nas być więcej niż 5 osób. Od jutra, to jest od 20.04.2020, uwzględniając powierzchnie naszego kościoła, która wynosi 225 m2, może nas na mszy św. być 15 osób. Nadal proszę, pozostawmy te miejsca dla tych, którzy mają zamówione msze św., by mogli na nie przybyć. Do pozostałych, ponawiam prośbę – lepiej pozostać w domu do odwołania lub większego zelżenia zakazów epidemicznych. Z naszym kościołem nadal będziemy mogli się łączyć za pośrednictwem facebooka, którą to łączność zawdzięczany naszemu alumnowi Janowi Kurkowi. Bóg zapłać.
  2. Niedziela – Święto Miłosierdzia Bożego kończące oktawę Wielkanocy – msze transmitowane o 7.00; 9.00 i 11.00 i 16.00. Dziś rozpoczyna się w kościele Tydzień Miłosierdzia.
  3. Poniedziałek – .
  4. Wtorek –.
  5. Środa – o godz. 18.00 Msza św.
  6. Czwartek – Św. Wojciecha Bpa i Męcz.
  7. Piątek – o godz. 18.00 Msza św.
  8. Sobota – Św. Marka, Ewangelisty, o godz. 18.00 Msza św., po mszy św. Litanią do Wszystkich św. będziemy modlić się o urodzaje.
  9. Niedziela – msze transmitowane o 7.00; 9.00 11.00 i 16.00.
  10. Ogłoszenie o święceniach.

Zgodnie z przepisem Prawa Kanonicznego podaje się do wiadomości, że alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, KUREK Jan, ur. 16.03.1996 r. w Brzesku pochodzący z naszej parafii, jest kandydatem do przyjęcia święceń Diakonatu 23 maja 2020 roku.

Gdyby ktoś wiedział o jakiejkolwiek przeszkodzie sprzeciwiającej się udzieleniu mu tych święceń, jest obowiązany w sumieniu poinformować o tym księdza proboszcza.

Dziękując Bogu za wielki dar Kapłaństwa, módlmy się gorąco w intencji naszego Rodaka, który przygotowuje się do przyjęcia święceń Diakonatu.