Niedziela Św. Rodziny 2021

 1. Niedziela – Święto Rodziny z Nazaretu, Niedziela Synodalna, składka na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. Po sumie poświęcenie owsa.
 2. Poniedziałek – św. Jana Apostoła i Ewangelisty, o 13.00 pogrzeb śp. + Ireny Zachara. Pół godziny wcześniej wprowadzenie i różaniec.
 3. Wtorek – świętych Młodzianków męczenników.
 4. Środa – 5 dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego.
 5. Czwartek – 6 dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. O godzinie 16.00 spotkanie kolędników misyjnych.
 6. Piątek – 7 dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, msza na zakończenia Starego Roku o 15.00. Dyspensa na Sylwestra.

  W ostatnim dniu 2021 roku przypada piątek. Dlatego w związku z tą okolicznością, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego wszystkim osobom przebywającym na terenie Diecezji Tarnowskiej udzielam dyspensy od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia. Wszystkich korzystających z dyspensy zachęcam do odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz do podjęcia, zgodnie z własnym wyborem, dzieł miłosierdzia lub ofiarowania jałmużny.   † Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

 7. Sobota – Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Nowy Rok, Światowy Dzień Modlitw o Pokój, składka na cele diecezjalne.
 8. Niedziela – druga niedziela w po Narodzeniu Pańskim, a pierwsza miesiąca stycznia, składka na cele diecezjalne. Po wszystkich mszach św. będzie Kolęda Misyjna zgodnie z komunikatem Biskupa tarnowskiego.

  Komunikat Biskupa Tarnowskiego w sprawie kolędy misyjnej

            Drodzy Diecezjanie!

                     Zbliża się czas misyjnego kolędowania, które w zbliżającym się okresie Bożego Narodzenia będzie musiało z powodu pandemii przybrać niestety inną formę niż tradycyjne odwiedzanie domów przez grupy kolędnicze. Nie chcemy rezygnować z tej bardzo wartościowej tradycji, która tak mocno już utrwaliła się w naszej diecezji, dlatego też gorąco zapraszam do organizowania w kościołach spotkań po Mszach świętych, w czasie których kolędnicy misyjni będą mogli zaprezentować przygotowany program.

            Mając świadomość ogromu dobra, jakie dokonuje się dzięki kolędnikom misyjnym naszej diecezji na rzecz dzieci na trzech kontynentach, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tym dziele mają swój udział, a więc samym kolędnikom, ich opiekunom, duszpasterzom oraz wszystkim diecezjanom, którzy w ten sposób wspierają misje.

            Z pasterskim błogosławieństwem, darem modlitwy i życzeniami jak najowocniejszego przeżycia czasu Bożego Narodzenia

                                                           † Andrzej Jeż

                                                         BISKUP TARNOWSKI

  Tak więc będzie scenka przedstawiona przez kolędników misyjnych po każdej mszy i będziemy mieli okazję złożyć ofiarę do puszki na cele misyjne. Schola parafialna zaprasza wszystkich parafian do wspólnego kolędowania właśnie w niedzielę 2 stycznia o godzinie 17.00.
 9. W zakrystii są kalendarze RDN-u, nowa dostawa, można nabywać. Cena bez zmian – 20 zł.
 10. Dziękuję paniom z Caritasu za posegregowanie i doręczenie darów dla ubogich. Bóg zapłać.
 11. Dziękuję już tradycyjnie rodzinom za urządzenie szopki i udekorowanie kościoła. Dziękuję Panom Adrianowi Kubali i Maciejowi Kożuchowi dziękuję za ufundowanie i przywóz choinek do kościoła i na plebanię Bóg zapłać.
 12. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb śp. + Marii Wrona, od uczestników pogrzebu będzie 4 msze św.
 13. W tym tygodniu rozpoczynamy wizytację duszpasterską zwaną kolędę. Wiadomo, że mamy trudny czas. Sprawa kolędy była tematem zebrania Rady parafialnej i zespołu synodalnego. Ustalono, że kolęda będzie, chyba że warunki gwałtownie ulegną pogorszeniu. Widomym znakiem życzenia sobie kolędy mogłoby być zaproszenie, ale nie będziemy już mnożyć kartek. Wystarczy, że drzwi domu będą otwarte i to będzie znaczyło, że życzymy sobie kolędę. Jeżeli w którymś domu np. jest kwarantanna to zrozumiałe jest, że dom będzie zamknięty. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy kolędy, bo np. boimy się możliwości przeniesienia zakażenia, to również dom będzie zamknięty. Jeżeli zaistnieje też inna okoliczność, to proszę bez wahania dom zamknąć. Nie będziemy mieli z tego powodu żadnych wątpliwości ani komentarzy. Zadecydowano też, ze zrozumiałych względów nie pójdą ministranci, choć pewnie na to liczyli. Pójdzie tylko sam ksiądz. Porządek wizyty następujący: wejście kapłana, pokropienie wodą święconą, modlitwa błogosławieństwa, ewentualne poświęcenia, krótka rozmowa z domownikami bez zbędnych przedłużań. Darujmy sobie też posiłki. Z kościoła będzie możliwość zabrania wody do pokropienia domu.     
 14. Porządek odwiedzin w tym tygodniu:

Wtorek od 9.00 ul Graniczna dwóch księży

Środa od 9.00 (z ewentualną przerwą na Mszę wieczorną) ul. Skalna 33 oraz ul. Bystra 22 i Pod Wieżami (6)

Czwartek od 9.00 ul. Św. Bartłomieja od Skalnej w stronę kościoła (39) oraz Ul Malownicza (28)

 1. Zachęcamy do czytelnictwa Gościa Niedzielnego.