8 Niedziela zwykła 2022

 1. Apel ks. Biskupa – patrz niżej.
 2. Niedziela – dziś ostatnia niedziela miesiąca, Niedziela Synodalna. Ofiary do puszek dziś także na cele Caritasu jak słyszeliśmy w apelu ks. Biskupa. Po komunii śpiewamy Suplikacje. Rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo. Kościół udziela odpustu zupełnego wiernemu, który nawiedzi Najświętszy Sakrament przynajmniej przez pół godziny w celu adoracji. Porządek adoracji będzie następujący: zaraz po sumie krótka adoracja dla dzieci, po adoracji dla dzieci adoracja prywatna i tu nie wyznaczamy rejonów:

na 13.00 zapraszamy mieszkańców ul. Granicznej i Bursztynowej, Bystrej,

na 14.00 zapraszamy mieszkańców ul. Skalnej i Pod Wieżami, św. Bartłomieja,

na 15.00 zapraszamy młodzież by poprowadziła adorację,

o 16.00 Nieszpory Eucharystyczne i Msza wieczorna.

W niedzielę rozpocznie się też Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

 1. Poniedziałek – ciąg dalszy adoracji od 14.00.

na 14.00 zapraszamy mieszkańców Malowniczej,

na 15.00 zapraszamy mieszkańców ul. Jodłowej i Gródek,

na 16.00 zapraszamy mieszkańców ul. Tęczowej,  

 o 17.00 Nieszpory Eucharystyczne i Msza wieczorna.

 1. Wtorek – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ciąg dalszy adoracji:

na 14.00 zapraszamy mieszkańców Os. nad Uszwicą i Os. Uroczego,

na 15.00 zapraszamy mieszkańców ul. Kasztelana Spytka,

na 16.00 zapraszamy mieszkańców ul. Bocheńskiej,

o 17.00 Nieszpory Eucharystyczne i Msza wieczorna.

 1. Środa Popielcowa – msze z przyjęciem popiołu o 7.00; 9.00 i 17.00. Składka na cele charytatywne. Od 16.00 okazja do spowiedzi dla dzieci przed pierwszym piątkiem miesiąca. W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja. Środa popielcowa rozpoczyna kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Jak słyszeliśmy w komunikacie ten dzień jest dniem postu i modlitwy oraz solidarności z Ukrainą.
 2. Czwartek – pierwszy czwartek miesiąca dzień modlitw o powołania i za powołanych. Od 16. 00 okazja do spowiedzi dla młodzieży przed pierwszym piątkiem miesiąca. O 17.00 Msza wieczorna.
 3. Piątek – św. Kazimierza Królewicza, pierwszy piątek miesiąca, wyjazd do chorych od 8.00, Droga Krzyżowa dla dzieci o 16.00, dla starszych o 17.00 i po niej msza św. Od 16.00 będzie możliwość spowiedzi dla starszych z racji pierwszego piątku miesiąca. O 19.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży. Komunikat Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży – odczytać.
 4. Sobota – pierwsza sobota miesiąca, zakończenie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.
 5. Niedziela – pierwsza niedziela miesiąca, zakończenie kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty, składka na cele diecezjalne. O godz. 15.00, Gorzkie żale z kazaniem Pasyjnym a podczas nich składka na kwiaty do Bożego Grobu. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach msza św.
 6. Za udział w nabożeństwach gorzkich żalów w Wielkim Poście i drogi krzyżowej (także każdego dnia w roku) można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 7. Ogłoszenie z przedszkola.
 8. Ogłoszenie ze szkoły. Pedagog, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej, Sołectwo i Straż pożarna w Porębie Spytkowskiej pragną poinformować, że od dnia 28 lutego tj. poniedziałek w szkole odbywać się będzie zbiórka dla potrzebujących w Ukrainie. Zbierane będą środki czystości pierwszej potrzeby oraz żywność długoterminowa. Produkty można przynosić do szkoły w godzinach otwarcia od godz. 7:00 do 18:00. Podpisała Pani pedagog Agnieszka Semczyszak.
 9. Ogłoszenie od Sołtysa. Odbiór nakazów płatniczych oraz opłacenie podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie możliwe w Domu Ludowym w dniach: 4; 7; 8; 9 i 10 marca 2022 w godzinach od 16:00 – 18:00, oraz 6 marca tj niedziela w godzinach 8:00 – 14:00. Adrian Zaleśny – sołtys.
 10. W piątek, w godzinach wieczornych, w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wejdzie ono w życie w najbliższy poniedziałek, 28 lutego br. Dotychczasowe rozporządzenie traci moc obowiązującą. Oto dotyczące nas fragmenty: oddzielna kartka
 11. Wydawnictwo PROMYCZEK zwraca się z gorącą prośbą do Czcigodnych Duszpasterzy o pomoc w promowaniu portalu https://vod.promyczek.pl/ z religijnymi filmami dla dzieci. Na portalu znalazła się prawie cała Filmoteka Promyczka, dostępna wcześniej na płytach DVD i ciesząca się wielką popularnością wśród dzieci i katechetów. Tymi filmami dostępnymi w internecie on line mogą być szczególnie zainteresowani rodzice przedszkolaków i dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, którzy szukają wartościowych i religijnych treści dla swoich dzieci. Wydawnictwo bardzo liczy na:

–  poinformowanie wiernych w ogłoszeniach duszpasterskich o istniejącym portalu,

– zachęcanie młodych małżonków bardziej zaangażowanych w życie parafii np. działających w kręgach rodzin, w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich itp.

– umieszczenie na stronie internetowej parafii adresu z aktywnym linkiem do portalu https://vod.promyczek.pl/

– zachęcanie dzieci na katechezie i spotkaniach grup ministranckich, DSM-u i scholii do korzystania z portalu

– promowanie portalu wśród bliskich – krewnych i znajomych, w czasie spotkań rodzinnych i towarzyskich.

Licząc na życzliwe zrozumienie i wsparcie serdecznie pozdrawiam ks. Andrzej Mulka.

 1. Zachęcamy do czytelnictwa Gościa Niedzielnego.

Apel Biskupa Tarnowskiego

w związku z sytuacją na Ukrainie

 

Umiłowani Diecezjanie!

 

            Wyrażamy naszą solidarność z Ukrainą, która została doświadczona dramatem wojny, zapewniając o gotowości niesienia pomocy zarówno duchowej jak i materialnej.

         Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z prośbą, aby Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy oraz solidarności z Ukrainą. Podejmijmy ten apel zanosząc do Boga w naszych kościołach i domach gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji narodu ukraińskiego o dar Bożego umocnienia w obecnej dramatycznej sytuacji. Podejmujmy zwłaszcza wspólną i indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę różańcową, a także nabożeństwa wielkopostne.

         Ponadto pragniemy spieszyć także z pomocą materialną, dlatego zarówno w dzisiejszą niedzielę jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zostanie zorganizowana zbiórka do puszek na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Natomiast podczas zebrania księży wicedziekanów, które odbyło się w miniony wtorek, podjęliśmy kwestię rozeznania w parafiach naszej diecezji, jaką ilością miejsc dysponujemy, ażeby udzielić ewentualnie schronienia uchodźcom wojennym. W tym celu byłyby wykorzystane niektóre budynki diecezjalne i parafialne. Zwracam się też z prośbą do Diecezjan, aby ci, którzy mają taką możliwość i chcieliby przyjąć uchodźców, zgłosili gotowość w swoich parafiach. Liczymy też na współpracę z władzami cywilnymi.

         Na Ukrainie pracuje obecnie trzynastu naszych księży diecezjalnych, a także wiele sióstr zakonnych. Jeżeli będzie taka możliwość, to również poprzez nich będziemy się starali docierać z pomocą tam, gdzie będzie ona konieczna.

         Umiłowani Diecezjanie! Nie ustawajmy w modlitwie o pokój i rychłe zakończenie działań wojennych. Trójjedynemu Bogu, który jest dawcą pokoju, a także Bogarodzicy Dziewicy, Królowej pokoju, zawierzamy losy Ukrainy, losy naszej Ojczyzny i całego świata, wołając: Obdarz nas pokojem!

 

          Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy

 

 

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI