29 Niedziela Zwykła 2021

 1. Niedziela –
 2. Poniedziałek – Św. Łukasza, Ewangelisty, Dzień Służby Zdrowia
 3. Wtorek –
 4. Środa – Św. Jana Kantego, prezb. W środę planowany jest w naszej parafii dzień poświęcony misjom. Ma nas odwiedzić ks. Stanisław Wojdak, misjonarz. Chce się spotkać z dziećmi od 16.00 do 17.00, potem poprowadzi modlitwę różańcową a po mszy św. zaprasza na spotkanie Róże różańcowe. Na żywo przybliży sprawy misji w naszej diecezji i w ogóle w kościele. Zechciejmy przybyć,
 5. tak dzieci jak i starsi.
 6. Czwartek –
 7. Piątek – Św. Jana Pawła II patrona Małopolski
 8. Sobota –  
 9. Niedziela – Światowy Dzień Misyjny jako patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary, Rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego, składka na misje z przeznaczeniem na fundusz papieski.
 10. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb śp. + Marii Grzesik, od uczestników pogrzebu będzie 4 msze św.
 11. Możemy już składać kartki na wypominki miesięczne lub roczne.
 12. Zachęcamy do czytelnictwa Gościa Niedzielnego.
 13. Komunikat biskupa tarnowskiego.

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

 

Drodzy Członkowie V Synodu Diecezji Tarnowskiej, Parafialnych Zespołów Synodalnych oraz wszyscy Diecezjalnie!

         Na całym świecie rozpoczynamy dzisiaj diecezjalny etap konsultacji synodalnej, który jest przygotowaniem do obrad Synodu Biskupów w Rzymie w 2023 roku. Wydarzenie to ma podkreślić jedność Kościoła katolickiego, wspólne wsłuchiwanie się w to, co Duch Święty mówi do współczesnego Kościoła oraz wspólnotowe odczytywanie znaków czasu i wychodzenie im naprzeciw. Uroczyście zainauguruję te działania w naszej diecezji celebrując w dniu dzisiejszym w tarnowskiej katedrze Eucharystię o godz. 18.00.

         Zrządzeniem Bożej Opatrzności w to ogólnoświatowe synodowanie wpisuje się nasz, trwający od 2018 roku, V Synod Diecezji Tarnowskiej. Zaplanowany czas trwania naszego Synodu wydłużył się z powodu utrudnień organizacyjnych związanych z pandemią. Dało to jednak dogodną okazję ku temu, żeby podejmowane konsultacje w ramach V Synodu naszej diecezji zsynchronizować z konsultacjami w obszarze przyszłego Synodu Biskupów (2021-2023). Już teraz zapraszam wszystkich Diecezjan do odpowiedzi na pytania konsultacyjne, które już niedługo będą przedstawione, zaś zebrane wyniki zostaną wykorzystane w pracy Synodu Biskupów w 2023 roku. Równolegle, aż do zakończenia naszego Synodu, można formułować własne spostrzeżenia, uwagi i pomysły, przesyłając je bezpośrednio do Sekretariatu V Synodu Diecezji Tarnowskiej na adres: synod@diecezja.tarnow.pl.

         Pragnę podziękować Wam wszystkim, drodzy Diecezjalnie, za trwającą wciąż modlitwę w intencji V Synodu naszej diecezji oraz aktywne angażowanie się w jego prace. Serdecznie dziękuję wspólnotom osób konsekrowanych, które bardzo często codziennie zanoszą tę intencję do dobrego Boga. Proszę Was wszystkich, aby wciąż modlitwę synodalną odmawiać we wspólnocie parafialnej w każdą niedzielę podczas Eucharystii. Odmówmy ją także teraz, polecając całe dzieło synodowania Bożej Opatrzności: 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
abyśmy jako rodzina tarnowskiego Kościoła
owocnie przeżyli synod diecezjalny.

Pragniemy
w jedności z Kościołem powszechnym,
odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski
i w świetle Ewangelii
właściwie odczytać znaki czasu.

Maryjo, Matko Kościoła
i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
prowadź nas i wspieraj
w synodalnej pielgrzymce wiary!

Wszyscy święci i błogosławieni
diecezji tarnowskiej,
módlcie się za nami!

 

 

Zarządzenie:

                                                                                    

Tarnów, 12.10.2021.

Nasz znak: OC – 2/45/21

 

Komunikat Biskupa Tarnowskiego należy odczytać wiernym w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę 17 października br., we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji tarnowskiej. Ze względu na to, iż komunikat kończy się modlitwą w intencji synodu, należy go odczytać na zakończenie ogłoszeń duszpasterskich, aby wspólnie z ludem odmówić tę modlitwę.

 

 

 

     † Stanisław Salaterski

                                                                                            WIKARIUSZ GENERALNY