18 Niedziela zwykła 2021

 1. Niedziela – pierwsza niedziela sierpnia, składka na cele diecezjalne, Rocznica Powstania Warszawskiego (1944). Po mszach św. błogosławienie pojazdów z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Dziś można zyskać odpust Porcjunkuli – czytaj niżej.
 2. Poniedziałek – .
 3. Wtorek – .
 4. Środa – św. Jana Vianneya, prezb. – święto patronalne proboszczów. Okazja do spowiedzi przed pierwszym piątkiem od 17.30.
 5. Czwartek – pierwszy czwartek miesiąca, pamiętamy w modlitwach o kapłanach i modlimy się o powołania. Okazja do spowiedzi przed pierwszym piątkiem od 17.30.
 6. Piątek – święto Przemienienia Pańskiego, pierwszy piątek miesiąca, wyjazd do chorych od 8.00. Okazja do spowiedzi z racji pierwszego piątku od 17.30.
 7. Sobota – pierwsza sobota miesiąca.  
 8. Niedziela – druga niedziela miesiąca, zmiany tajemnic różańcowych, składka na cele parafialne.
 9. Ofiary do puszek na rzecz poszkodowanych przez ostatnie podtopienia i ulewy w Niemczech, Belgii i Holandii zebrane zgodnie z apelem episkopatu wyniosły 1343zł.
 10. Zachęcamy do czytelnictwa Gościa Niedzielnego.
 11. Ofiary na kościół złożyli: … , . Bóg zapłać!

 

ODPUST PORCJUNKULI

 

Od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia można zyskać tzw. odpust Porcjunkuli. Można go zyskać tylko jeden raz w roku i ofiarować za siebie albo za zmarłych na sposób wstawiennictwa. Jest to odpust zupełny udzielony za pobożne nawiedzenie jakiegokolwiek kościoła i odmówienie w tym czasie Ojcze nasz i Wierzę (por. WO nad. 33 § 1 nr 5).

Do tych dwóch modlitw, które łączą się z nawiedzeniem kościoła i razem stanowią tzw. czyn odpustowy, należy dodać pozostałe warunki, konieczne do zyskania odpustu.

Podstawowym jest dyspozycja wewnętrzna, czyli wykluczenie jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego i wzbudzenie intencji zyskania odpustu.

Pozostałe trzy warunki to:

 1. spowiedź sakramentalna,
 2. Komunia św.,
 3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo (lub inna modlitwa).

Te trzy warunki mogą być wypełnione na wiele dni przed lub po 2 sierpnia, choć wypada, aby Komunia i modlitwa w intencjach Ojca Świętego były odprawione w dzień zyskiwania odpustu (por. normy dotyczące odpustów n.19-20).

Przy odmawianiu modlitw wystarczy również ją odmówić na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny ją odmawia głośno. W przypadku głuchoniemych, wystarczy, że razem z innymi, modlącymi się w tym samym miejscu, kierują do Boga swój umysł i pobożne uczucia; albo odmówią myślnie lub tekst modlitwy będą przebiegali tylko oczami.

(Biskup ordynariusz, dla pożytku duchowego wiernych, może wyznaczyć ten odpust na inny dzień w roku. Dlatego tam, gdzie parafia uzyskała przeniesienie tego odpustu na inny dzień (związany np. z drugorzędnym patronem parafii) nie należy ogłaszać wiernym odpustu Porcjunkuli na dzień 2 sierpnia.)