1 Niedziela Adwentu 2021

 1. Niedziela – ostatnia niedziela miesiąca a pierwsza niedziela Adwentu, Niedziela Synodalna. Dziś u nas rozpoczynamy Nowennę do św. Andrzeja Boboli w intencji pokoju w Polsce w nawiązaniu do Apelu ks. Biskupa (tekst Apelu niżej). Nowenna dziś po sumie, a w dni powszednie po porannych roratach. Dziś o 14.00 pogrzeb śp. + Stanisława Kazka z ul. Tęczowej.  
 2. Roraty z rozważaniem dla starszych o 6.30. Roraty dla dzieci o 17.00 – tematem rozważań roratnich dla dzieci będzie Droga do Betlejem. Dzieci otrzymają planszę i będą na niej przyklejać nawiązujące do kazania obrazki. Zachęcamy dzieci przychodziły na roraty z lampionami i w ten sposób podążały do Betlejem, do miejsca narodzin Pana Jezusa.
 3. Poniedziałek – spotkanie rodziców ministrantów oraz Dziewczęcej służby Maryjnej w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
 4. Wtorek – Św. Andrzeja Apostoła.
 5. Środa – od 16.30 okazja do spowiedzi dla dzieci przed pierwszym piątkiem. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej wraz z rodzicami w środę o godz. 17.00.
 6. Czwartek – pierwszy czwartek miesiąca, od 16.30 okazja do spowiedzi dla młodzieży przed pierwszym piątkiem. Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas 8 wraz z rodzicami w czwartek o godz. 17.00.
 7. Piątek – Św. Franciszka Ksawerego, prezb., pierwszy piątek miesiąca, do chorych udamy się od 8.00, od 16.00 okazja do spowiedzi dla starszych z racji pierwszego piątku.
 8. Sobota – pierwsza sobota miesiąca, dzień modlitw za bezrobotnych, Święto patronalne dla górników.
 9. Niedziela – druga niedziela adwentu a pierwsza niedziela miesiąca, składka na tace na cele diecezjalne. Ponieważ w tym dniu przypada dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na wschodzie, będzie też zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Ostatnie ofiary do puszek były na rzecz Kościoła Prześladowanego i złożono 1 090,00 zł oraz na rzecz migrantów, pomoc dla parafii przyjmujących migrantów i tu złożono ofiarę 810,00 zł. Ofiary zostały wysłane do odpowiednich agent w kurii diecezjalnej.  
 10. Na ławce pod św. Antonim są świece rozprowadzane przez Caritas w ramach tradycyjnej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ofiara za świecę dużą – 20,00 zł za małą 7,00 zł. Zwiększenie kwoty ofiary, w stosunku do lat ubiegłych jest podyktowany wzrostem kosztów materiałów i produkcji świec.
 11. Niebawem do naszych domów dotrą opłatki i kadzidełka, dostarczone wzorem roku ubiegłego przez członków Rady Parafialnej, o czym szczegółowo powiadomię w ogłoszeniach parafialnych. Bądźmy cierpliwi.
 12. Dziękuję już tradycyjnie rodzinom za przygotowanie wieńca adwentowego. Bóg zapłać!
 13. Zachęcamy do czytelnictwa Gościa Niedzielnego.

Apel Biskupa Tarnowskiego

o modlitwę w intencji pokoju i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie

Drodzy Diecezjanie!

Z niepokojem i wielkim zatroskaniem przyjmujemy docierające do nas informacje o sytuacji na wschodniej granicy Polski. Powaga zaistniałej sytuacji sprawia, iż nie możemy pozostać biernymi obserwatorami pokładającymi całą ufność jedynie w ludzkiej i militarnej sile. Konieczna jest wzmożona modlitwa w intencji pokoju, ładu społecznego w naszej Ojczyźnie oraz zaradzenia powstałemu kryzysowi. Żaden naród i żadna grupa społeczna nie jest w stanie jedynie o własnych siłach osiągnąć pokoju, wspólnego dobra i bezpieczeństwa.

         Dlatego też z wdzięcznością przyjmujemy rozpoczynającą się dziś inicjatywę Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pod hasłem: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!” – są to słowa nawiązujące do II Pielgrzymi św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Wspomniana inicjatywa rozpoczyna sztafetę modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i pokojowego rozwiązania zaistniałego kryzysu, a także w intencji ładu społecznego i ustania pandemii. Sztafeta obejmie 200 parafii, w których działają Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i potrwa nieprzerwanie do 8 czerwca 2022 roku. Do włączenia się w modlitwę w tych intencjach zapraszam też wszystkich diecezjan i wspólnoty parafialne.

Chciejmy zaangażować się w ten duchowy program, na który składa się celebracja Eucharystii, rozważania oparte na nauczaniu św. Jana Pawła II, adoracja oraz modlitwy w intencji Ojczyzny zanoszone do Boga przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli – przemożnego Patrona Polski. W wyznaczonym dla danej parafii dniu w harmonogramie sztafety modlitewnej, Akcja Katolicka zaprasza do włączenia się w tę inicjatywę całą wspólnotę parafialną, a zwłaszcza Róże Różańcowe, stowarzyszenia i wspólnoty działające w danej parafii, a także instytucje oświatowe i samorządy lokalne. Niech każdy poczuje się zobowiązany do modlitwy w podanych intencjach, gdyż Ojczyzna to nasze wspólne dobro i wspólna odpowiedzialność. Z historii wiemy, jak wielką rolę w dziejach Polski odegrała właśnie moc wiary i zanoszonej do Boga modlitwy. Niech modlitewne błaganie o pokój, poszanowanie ludzkiej godności oraz praw, gromadzi nas licznie w parafialnych wieczernikach.

Drodzy Diecezjanie! Gorąco proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych o modlitwę w intencji Polski, w intencji ofiar zaistniałego konfliktu oraz o jego rychłe pokojowe rozwiązanie.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

 

† Andrzej JEŻ

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 21 listopada 2021 r.