NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

wrz.

23

2017

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Od 1 do 31 października we wszystkich kościołach i kaplicach należy sprawować codziennie nabożeństwo różańcowe. Wiernych należy zachęcić do uczęszczania na te nabożeństwa oraz wyjaśnić im znaczenie i treść modlitwy różańcowej.
Różaniec to jedna z najwspanialszych modlitw do Matki Pana. jest to modlitwa o charakterze biblijnym, polegająca na rozważaniu wydarzeń zbawczych z życia Chrystusa, ściśle związanych z jego Matką. Jest modlitwą wybitnie kontemplacyjną, a jego recytacja domaga się odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i jakby z zatopioną w myślach powolnością, by przez to łatwiej oddać się kontemplacji tajemnic z życia Jezusa Chrystusa.
Poszczególne części wraz z ich tajemnicami kontempluje się zasadniczo w wyznaczone dni tygodnia: taj. radosne w poniedziałek i sobotę, taj. światła we czwartek, taj. bolesne we wtorek i piątek, a taj. chwalebne w środę i niedzielę. Należy mieć również na uwadze zachętę św. Jana Pawła II z Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae i wprowadzić krótkie rozważania biblijne przed każdą tajemnicą oraz śpiewać Chwała Ojcu po każdym dziesiątku.
Porządek nabożeństwa jest następujący:
1. wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji;
2. zapowiedzenie intencji;
3. odmówienie jednej cząstki Różańca;
4. antyfona maryjna Pod Twoją obronę (lub inna antyfona);
5. Litania loretańska (wprowadzona do nabożeństwa przez Leona XIII)
6. czytanka;
7. modlitwa do św. Józefa - Do ciebie o św. Józefie;
8. Komunia św. i dziękczynienie;
9. depozycja Najświętszego Sakramentu z błogosławieństwem.
10. Przy udzielaniu Komunii św. wiernym należy stosować się do rytu udzielania Komunii św. poza Mszą św.

Codziennie można zyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Różańca w kościele, w kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej w pobożnym stowarzyszeniu i zawsze wtedy, gdy wiele osób gromadzi się w celu pobożnego odmówienia Różańca. 
By jednak odpust został zyskany, trzeba pamiętać, że:
1. trzeba odmówić przynajmniej jedną część (5 tajemnic) w sposób ciągły (gdyby w ramach nabożeństwa między dziesiątkami były śpiewane pieśni maryjne, nie naruszają tej zasady, bo są częścią nabożeństwa);
2. trzeba pobożnie rozważać tajemnice, bo nie wystarczy tylko odmówienie ustami wyznaczonych modlitw;
3. poszczególne tajemnice muszą być zapowiadane przed każdym dziesiątkiem.