Komunia Święta

SAKRAMENT EUCHARYSTII /KKK  1322 – 1419/        Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała … Czytaj dalej Komunia Święta

Bierzmowanie

BIERZMOWANIE /KKK 1285 – 1321/ Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten … Czytaj dalej Bierzmowanie

Sakrament małżeństwa – Informacje dodatkowe

POUCZENIE DLA NARZECZONYCH PIERWSZE SPOTKANIE ma na celu zapoznanie narzeczonych z tym jakie dokumenty należy zgromadzić i przynieść na drugie spotkanie by dokonać spisania protokołu przedmałżeńskiego i przeprowadzić odpowiednią rozmowę. Na drugie spotkanie należy przynieść: 1. Zaświadczenie z Urzędu Stanu cywilnego stwierdzające brak okoliczności … to zaświadczenie jest ważne tylko 6 miesięcy to jest 180 … Czytaj dalej Sakrament małżeństwa – Informacje dodatkowe

Sakrament małżeństwa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA /KKK/ Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. są jedność i nierozerwalność. Zawierającymi przymierze małżeńskie są mężczyzna i kobieta, ochrzczeni, wolni od zawarcia małżeństwa, … Czytaj dalej Sakrament małżeństwa

Sakrament chorych

NAMASZCZENIE CHORYCH „Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”. Kto otrzymuje ten sakrament? Namaszczenie chorych „nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się … Czytaj dalej Sakrament chorych

Sakrament pokuty

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA /KKK 1422 – 1498/ „Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. Jak jest nazywany ten sakrament? • sakramentem nawrócenia • sakramentem pokuty … Czytaj dalej Sakrament pokuty

Pogrzeb katolicki

POGRZEB W przypadku śmierci naszych bliskich w kancelarii parafialnej należy przedłożyć: 1. akt zgonu z USC 2. zaświadczenie o przyjęciu ostatnich sakramentów przez osobę zmarłą Rodzina osoby zmarłej powinna przed pogrzebem przygotować się do pełnego  uczestnictwa w ceremonii żałobnej. Ponieważ na ceremonie składa się celebracja mszy świętej żałobnej w kaplicy cmentarnej, dlatego wskazane jest przyjęcie … Czytaj dalej Pogrzeb katolicki

Kancelaria

GODZINY URZĘDOWANIA CZWARTEK, SOBOTA  –  7.15 –  7.45 ŚRODA    18.45 – 19.30 (17.45 – 18.30)* PIĄTEK     18.45 – 19.30 (17.45 – 18.30)* – SPRAWY MAŁŻEŃSKIE NIEDZIELE I ŚWIĘTA KANCELARIA NIECZYNNA W SPRAWCH PILNYCH PROSZĘ DZWONIĆ NA NR 14 6867777 lub 607777748 * PORA ZIMOWA

KS. TOPOLSKI ALEKSANDER (1918-1975)

Proboszcz w parafii od 9 III 1954 do IX 1974. Syn Jana i Heleny z d. Stec. Urodził się 24 XII 1918 w Jadownikach Podgórnych. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, gimnazjum w Brzesku. Teologię studiował w Tarnowie i tu 9 VIII 1942 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa E. Komara. Od 13 VIII 1942 … Czytaj dalej KS. TOPOLSKI ALEKSANDER (1918-1975)