Zasięg parafii

ZASIĘG PARAFII            Parafia Św. Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej leży w dekanacie Brzesko, na południowy zachód od tego miasta. Swoim terytorium  graniczy: od strony północnej z parafią Jasień (Dekanat Brzesko), od północnego wschodu parafią Brzesko – św. Jakuba (Dekanat Brzesko), od wschodu z parafią Okocim (Dekanat Brzesko), od południowego wschodu z parafią Uszew (Dekanat Brzesko), … Czytaj dalej Zasięg parafii

RYS HISTORYCZNY

Wieś otrzymała prawo niemieckie 1344r. od Kazimierza Wielkiego. Parafia fundacji Leliwitów powstała koniec XIII w.; pierwsza wzmianka 1325r. W 1888 wyłączono Okocim, tworząc tam parafię. Szkoła istniała w 1596r. W 1618r. istniała murowana kaplica p.w. św. Walentego. Kronika od 1871, Księgi metrykalne od 1786. Odpust: niedziela przed lub po 24 VIII Katolików: ok. 2.000.

Budynki parafialne

KOŚCIÓŁ p.w. ŚW. BARTŁOMIEJA AP. Zbudowany zapewne w XVI w., istniejący już 1565r. Kilkakrotnie odnawiany i przekształcany, między innymi w 1893r. W tym czasie zapewne obniżone dachy i wzniesienie wieżyczki na sygnaturkę, 1921r. dobudowano kruchty i w 1938 dobudowano nową zakrystię. Kościół gotycki, o silnie zatartych cechach stylowych, z kamienia i cegły, otynkowany, kryty dachówką. … Czytaj dalej Budynki parafialne

Chrzest

CHRZEST /KKK 1213 – 1284/        „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą stwierdzającą dostęp do innych Sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez … Czytaj dalej Chrzest

Komunia Święta

SAKRAMENT EUCHARYSTII /KKK  1322 – 1419/        Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała … Czytaj dalej Komunia Święta

Bierzmowanie

BIERZMOWANIE /KKK 1285 – 1321/ Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten … Czytaj dalej Bierzmowanie

Sakrament małżeństwa – Informacje dodatkowe

POUCZENIE DLA NARZECZONYCH PIERWSZE SPOTKANIE ma na celu zapoznanie narzeczonych z tym jakie dokumenty należy zgromadzić i przynieść na drugie spotkanie by dokonać spisania protokołu przedmałżeńskiego i przeprowadzić odpowiednią rozmowę. Na drugie spotkanie należy przynieść: 1. Zaświadczenie z Urzędu Stanu cywilnego stwierdzające brak okoliczności … to zaświadczenie jest ważne tylko 6 miesięcy to jest 180 … Czytaj dalej Sakrament małżeństwa – Informacje dodatkowe

Sakrament małżeństwa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA /KKK/ Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. są jedność i nierozerwalność. Zawierającymi przymierze małżeńskie są mężczyzna i kobieta, ochrzczeni, wolni od zawarcia małżeństwa, … Czytaj dalej Sakrament małżeństwa